Подељени уџбеници у словачком одењељу медицинске школе

Национални савет словачке националне мањине обезбедио је уџбеник за потребе образовања на словачком језику за ученике Средње медицинске школе у ​​Новом Саду за смер медицинска сестра – техничар. Уџбеници су финансијски подржани од стране Министарства просвете, науке, истраживања и спорта Републике Словачке уз посредовање Канцеларије за Словаке који живе у иностранству.

Председница НССНМ Душанка Петрак потписала је 24. октобра са директором школе Ђорђем Искрином протокол о преузимању уџбеника и наставних средстава и симболично уручила по један уџбеник ученицима и то:

– Интерна пропедеутика

– Основе физиотерапије

– ЕКГ интерпретација

– Неурологија

– Теорија неге

– Анатомија човека

– Интерна медицина.

Уџбеници за стручне предмете биће део школске библиотеке како би их користиле будуће генерације.