Подељени божићни поклони

Одбор за образовање НССНМ поделио је 22. децембра 2021. године поклоне деци која похађају часове словачког језика у оквиру пројекта „Словачки језик расте у мом срцу“ у Заводу за културу војвођанских Словака. Часови се одржавају у СКЦ „Павел Јозеф Шафарик“ у Новом Саду, једном недељно, под педагошким надзором Даниеле Мегове, уз финансијску подршку НССНМ.