Одржана трећа седница НССНМ

Дана 27. фебруара 2019. године у 18.00 часова, у просторијама Скупштине АП Војводине у Новом Саду, одржана је трећа радна седница Националног савета словачке националне мањине у Србији.

Након усвајања дневног реда и записника са друге седнице НССНМ, изгласани су следећи документи у присуству 26 чланова националног савета: нови Пословник о раду НССНМ, годишњи извештаји одбора НССНМ за 2018. годину, планови рада и радни програми одбора НССНМ за 2019. годину, годишњи извештај о раду НССНМ за 2018. годину, финансијски извештај НССНМ за 2018. годину, Одлука о одобравању извештаја о материјалном и финансијском управљању у 2018. години, план и програм рада НССНМ за 2019. годину и финансијски план НССНМ за 2019. годину.

Такође, Правилник о рачуноводству и рачуноводственој политици, Извештај о извршеној ревизији прихода и расхода финансираних из републичког буџета за 2018. годину, Правилник о раду запослених у НССНМ, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места запослених у НССНМ, Одлука о надокнадама за рад и дневницама, Одлука о успостављању радног односа, и Услови за добијање стипендије за академску годину 2019/2020.

У наставку састанка, Национални савет је изгласао негативно мишљење у случају усвајања Извештаја о раду Завода за културу војвођанских Словака за 2018. годину и Финансијског извештаја Завода за културу војвођанских Словака за 2018. годину, док је за Извештај о раду за 2018. годину, финансијски извештај за 2018. годину, финансијски план и програм рада и Стратегију Музеја војвођанских Словака за 2019. године, Национални савет словачке националне мањине изгласао давање позитивног мишљења.

У оквиру 26. тачке дневног реда позитивно су оцењени сви предлози аката.