Одлуке са 28. седнице НССНМ

Закључак директор библиотеке Стара Пазова

Заључак уџбеник Музичка култура

Закључак уџбеник Техника и технологија 7

Закључак директор Средњошколски дом

Закључак Висока школа за васпитаче

Закључак Школски одбор ОШ Селенча

Закључак отварање 1. и 5. одељења ОШ Јаношик

Закључак ПУ Полетарац Оџаци

Закључак чланови ШО ОШ у Селенчи

Закључак чланови ШО ОШ Стара Пазова

Закључак Школски одбор ОШ Вук Караџић Бач

Закључак избор директора Бранково коло

Закључак представник СМО Бачка Топола

Закључак уџбеник математика 8

Закључак називи улица у Новом Саду

Закључак ОШ Братство Арадац

Закључак ОШ Гложан

Закључак Одлука о броју студената у високим школама чији је оснивач АПВ

Закључак Одлука о броју студената који се финансирају из буџета АПВ

Закључак Одлука о броју студената мастер академске и докторске академске студије

Закључак избор директора МВС

Закључак школски одбор ОШ Кулпин

Закључак превод уџбеника Техника и технологија 8

Закључак отварање 1 разреда у ОШ у Гложану

Закључак за чланове ШО ГЈК

Закључак чланови ШО у ОШ у Гложану

Закључак за чланове ШО у ОШ у Пивницама

Закључак превод уџбеника Информатика 2

Закључак школски одбор у ОШ Лалић

Закључак избор директора библиотеке у Б. Петровцу

Закључак чланови школског одбора у ОШ Арадац

Закључак чланови школског одбора ОШ Бело Блато

Закључак чланови школског одбора у ОШ Силбаш

Закључак чланови школског одбора у ОШ Ковачица