Одлуке са 2. седнице НССНМ

Записник са 1. радне седнице НССНМ

Rozhodnutie podpredsedova NRSNM

Rozhodnutie Vykonna rada

Rozhodnutie o pocte clenov vyborov

Rozhodnutie Vybor pre kulturu

Rozhodnutie Vybor pre vzdelavanie

Rozhodnutie Vybor pre informovanie

Rozhodnutie Vybor pre uradne pouzivanie jazyka a pisma

Закључак директор ОШ Б. Јединства Панчево

Закључак директор ОШ И.Л.Рибар НС

Закључак директор ОШ Н. Жучни Лалић

Закључак ОШ Б.Јединство Б.Блато

Закључак директор ОШ П.Шандор НС

Закључак директор ОШ Ј.Поповић Сусек

Закључак називи улица Зрењанин

Закључак уџбенички комплет за словачки језик

Закључак радно игровни материјал

Закључак формирање Iразреда ОШ Н.Жучни Лалић

Закључак превод уџбеника Географија 3

Закључак отварање I разреда ОШ Ј.А.Коменски Кулпин

Закључак отварање I разреда Гимназија Ковачица

Закључак члан ШО Гимназија Б.Петровац

Закључак промена назива улице Зрењанин

Закључак називи улица НС

Закључак ОШ Ј.А.Коменског Кулпин

Закључак ОШ 22. јул Сланкаменачки виногради

Закључак грађанско васпитање и верса настава слов.ев.а.в. цркве средња медиционска школа НС

Закључак средња медицинскашкола 7. април НС

Закључак гимназија Бачки Петровац

Закључак уџбеник Хемија 3

Закључак ОШ Људовит Штур Кисач

Закључак радно игровни метријал Креативни центар

Закључак ОШ Светозар Милетић Врбас

Закључак кандидати за дом ученика Гимназије Јан Колар Б.Петровац

Закључак превод уџбеника Хемија 2 Нови Логос

Закључак ОШ Јан Чајак Б.Петровац

Закључак директор ОШ Вук Караџић Бач

Закључак превод уџбеника Биологија 3 Клетт

Закључак именовање УО Дом ученика Зрењанин

Закључак директор СВП Б.Петровац

Закључак ОШ Сава Шумановић Ердевик

Закључак Студентски центар Нови Сад

Закључак директор школе Милан Петровић Нови Сад

Закључак пригодне поштанске марке 2023

Закључак ШО ОШ Јован Поповић Сусек

Закључак директор ОШ 15. октобар Пивнице

Закључак директор ОШ Иван Гундулић НС

Закључак предшколско образовање

Закључак директор ОШ Душан Радовић НС

Закључак директор ОШ Јожеф Атила НС

Закључак ПУ Радосно детињство

Закључак Музичка култура 7

Закључак Математика 3

Закључак Дом ученика

Закључак Психологија 2

Закључак ОШ Јан Колар Селенча

Закључак директор ОШ Сремски фронт Шид

Закључак директор ОШ Вељко Петровић Бегеч

Закључак Студентски културни центар НС

Закључак директор ОШ Светозар Марковић Тоза НС

Закључак директор ОШ Милош Црњански НС

Закључак директор ОШ Људовит Штур Кисач