Одбор за службену употребу језика и писма

/ AKTИВНОСТИ /


ВИШЕ…


Структура

Мирослав Јурица

Мирослав Јурица

председник

Јанко Склабински

Јанко Склабински

потпредседник

Чланови Одбора за службену употребу језика и писма:

Мирослав Маркуш

Мирослав Маркуш

Јозеф Омаста

Јозеф Омаста

Јан Томаш

Јан Томаш

Мирослав Храшко

Мирослав Храшко

Јулиана Зима

Јулиана Зима

Јарослав Мудри

Јарослав Мудри

Сабина Ханак

Сабина Ханак

Марија Урбан

Марија Урбан

Катарина Вереш

Катарина Вереш