Одбор за културу

/ AKТИВНОСТИ /


ВИШЕ…

Структура

Александар Бако

Александар Бако

председник

Мирослав Оравец

Мирослав Оравец

потпредседник

Чланови Одбора за културу:

Владимир Халај

Владимир Халај

Ана Жолнај Барца

Ана Жолнај Барца

Аленка Котваш

Аленка Котваш

Жељко Суханек

Жељко Суханек

Јан Бенка

Јан Бенка

Катарина Добрик

Катарина Добрик

Јан Паљик

Јан Паљик

Ана Золнај

Ана Золнај

Ивана Кикаш

Ивана Кикаш