Обука за представнике националних савета националних мањина

Институционални механизми и учествовање националних савета у припреми прописа са нагласком на службену употребу језика и писма

У периоду од 13. до 15. септембра на Сребрном језеру одржан је семинар намењен представницима националних савета националних мањина посвећен питањима из области службене употребе језика и писама у организацији  Мисије ОЕБС у Србији у сарадњи са Републичким секретаријатом за законодавство. Предавачи на семинару су били Милица Родић, саветница за питања националних мањина, Мисија ОЕБС у Србији и Дарко Радојичић, помоћних директора Републичког секретаријата за законодавство.

Присутни представници националних савета су били у могућности да се детаљно информишу о улози надлежног органа за припрему прописа о службеној употреби језика и писама и о законским   овлашћењима  националних савета у области службене употребе језика и писма-домашај и  примени истих. Такође су се разматрале следеће теме:  Разлика приватне, јавне и службене употребе језика и писма, законодавни оквир у деловању НСНМ на овом пољу, јавна овлашћења НСНМ у овој области (предузимање мера и активности, предлагање мера и активности, давање мишљења, доношење одлука и увођење језика у службену употребу .

Испред Националног савета словачке националне мањине на семинару су учествовали Мирослав Јурица председник Одбора за службену употребу језика и писма и Мариа Поптешин, координаторка Одбора за службену употребу језика и писма.