Конститутивна и прва седница Одбора за службену употребу језика и писма

Дана 9. фебруара 2023. године у 14.30 часова одржана је конститутивна и прва седница Одбора за службену употребу језика и писма у просторијама Националног савета словачке националне мањине у Новом Саду.

Састанком је председавао новоизабрани председник одбора Мирослав Јурица, а састанку су присуствовали: председница НССНМ Душанка Петрак, члан Извршног одбора коме је поверена службена употреба језика и писма НССНМ Јан Светлик, заменик одбора председник Јанко Склабински и остали чланови Мирослав Маркуш, Јозеф Омаста, Јан Томаш, Јулијана Зиманова, Јарослав Мудри, Сабина Ханакова, Марија Урбанова и Катарина Верешова. Члан Одбора Мирослав Храшко оправдао је изостанак.

Радом седнице ОСУЈП је координирала Мариа Поптешин, секретар НССНМ.

На почетку састанка конституисан је Одбор за службену употребу језика и писма НССНМ. У наставку, чланови одбора једногласно су усвојили дневни ред и Извештај о раду ОСУЈП-а за 2022. годину.

На првом састанку Одбора за службену употребу језика и писма чланови су подржали предлог Плана и програма ОСУЈП-а за 2023. годину и проследили на даље одлучивање на седници НССНМ.

Чланови одбора су се сагласили да ће се сачувати позитивна пракса из протеклог периода, па ће одбор наставити са финансијском подршком реконструкцији, односно рехабилитацији просторија словачких удружења и  културних организација  у циљу стварања оптималних услова за волонтерско деловање. План је да обезбеди добре услове за рад волонтера у свим нашим срединама, те ће стога приоритет Одбора за службену употребу језика и писма Националног савета словачке националне мањине у 2023. години бити финансијска подршка активностима словачких удружења и удружења у локалним срединама.

У 2023. години ОСУЈП  планира да стави већи акценат на младе, на рад са младима у оквиру неформалног образовања са акцентом на све области живота младих и потребу за дијалогом са младима – односно да подржи учешће младих. људи у развоју словачког друштва младих у Србији.

Такође, међу главним циљевима овог одбора су развој и продубљивање контаката и односа са локалном самоуправом и саветима за међунационалне односе; обилазак општина и учествовање  на састанцима СМО, разјашњавајући у којим општинама и градовима су основани Савети за међунационалне односе и ко су представници словачке мањине у њима и информишући их о њиховим правима и улозима у свом окружењу, утврђујући чињенично стање везано за услуге превођења, личне карте на словачком језику у јединицама локалне самоуправе и запошљавање Словака у јавним установама и решавање других питања у вези са службеном употребом језика и писма у форми упитника и писменог извештаја, истраживање и утврђивање чињеничног стања у насељима у којима живе Словаци ван територије Војводине, анализа броја запослених Словака у оним општинама у којима је словачки језик у службеној употреби.

ОСУЈП ће се активно укључити у активности на усвајању Повеље о локалним језицима. Повеља о локалним језицима мора да садржи оне мере Европске повеље које су у складу са локалном политиком и праксом и које су у надлежности општина. Повеље о локалним језицима припремају се уз стручну подршку Савета Европе и накнадно их усваја локална управа.

Повеље о локалним језицима подижу националну и међународну видљивост добре општинске праксе у подршци мањинским језицима. Они служе као акциони планови за промовисање прилагођеног језика у светлу тренутне ситуације на терену и подржавају примену Повеље у Србији.

Одбор ће се залагати и за то да изводи из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих), када су у питању двојезични обрасци, буду у потпуности на словачком језику. Поводом ове важне ствари, одбор ће организовати семинар са матичарима у срединама у којима живе Словаци.

Након успешног завршетка дугогодишњег рада, ОСУЈП  планира да штампану верзију Српско-словачког речника правне терминологије представи јавности 2023. године и организује промоцију речника.

Важна активност овог Одбора, преко Комисије за стандарде словачког језика, у наредном периоду биће рад на развоју техничких историјских термина на словачком, односно издвајање материјал за израду инвентара техничких историјских појмова са аспекта очувања и унапређења нивоа књижевног словачког до основних и средњих школа.

Један од циљева одбора у 2023. години је развој међунационалне сарадње са другим народима који живе у Републици Србији у циљу развијања духа толеранције и разбијања предрасуда.