КОНКУРС

за доделу средстава за финансирање активности словачких невладиних организација и омладинских удружења у Србији

 

Национални савет словачке националне мањине, на основу Плана и програма Одбора за службену употребу језика и писма Националног савета словачке националне мањине за 2019. годину, објављује конкурс за доделу средстава за финансирање активности словачких невладиних организација и омладинских удружења у Србији

На конкурс могу да се пријаве регистрована правна лица – организације и удружења чија делатност се заснива на очувању и развоју словачког идентитета на територији Србије.

Финансијски ће бити подржани пројекти који ће промовисати очување, развој и популаризацију словачког језика, писања и културе. Пројекат мора да буде реализован применом словачког језика и писма.

 

Уз пријаву потребно је приложити:

 

1. документацију о регистрацији правног лица – организације и удружења

2. опис досадашњих активности

 

 Пријаве се подносе најкасније до 31. марта 2019. године.

 Пријаве се подносе на пријавном формулару(www.rada.org.rs) у два примерка, на словачком језику, лично у просторијама Националног савета словачке националне мањине, или поштом на:

 

Национални савет словачке националне мањине

21000 Нови Сад,

Бул. М. Пупина,

ЗА КОНКУРС ОСУЈП