Из посете покрајинском омбудсману

Дана 29. марта 2023. године на позив Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана ову институцију у Новом Саду посетили су председници четири Национална савета – словачког, пољског, египатског и грчког. У склопу ове посете представнике савета су примили Покрајинска заштитница грађана – омбудсманка доц. др Драгана Ћорић и заменик за заштиту права националних мањина Јанош Орос. Представници Националних савета националних мањина су представили свој рад и изнели проблеме са којима се сусрећу. Саслушајући их Покрајинска заштитница грађана је обећала да ће преко ове институције покушати да их реши. Сусрету је присуствовала Душанка Петрак, председница НССНМ.