Израда Акционог плана за националне мањине

Током марта и априла 2022. године одржани су бројни састанци у оквиру Координације националних савета националних мањина и Радне групе за образовање за израду Акционог плана за мањине, као и са Министраством за људска и мањинаска права и друштвени диалог и Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Област образовања је заступала испред националних савета националних мањина представља Светлана Золнанова, чланица Националног просветног савета Србије.