Измене у законима о образовању

Министарство просвете је од 7. до 27. априла 2023. године организовало отворену јавну расправу о изменама и допунама 6 закона из области образовања. Предмет измена су били следећи закони:

– Закон о основама система образовања и васпитања

– Закон о основном образовању и васпитању

– Закон о средњем образовању и васпитању

– Закон о високом образовању

– Закон о уџбеницима

– Закон о националном оквиру квалификација Републике Србије

На јавној расправи 24.04. у Новом Саду је учествовала координаторка и истакла две теме као приоритетне за образовање националних мањина. У члан 61. став 5. Закона о основном образовању и васпитању треба додати могућност бројчаног оцењивања предмета матерњи језик са елементима националне културе, чиме ће се повећати значај овог предмета.

У оквиру Закона о уџбеницима предлаже се обавезни уџбеник тзв Национална читанка, која треба да садржи елементе националне културе и традиције из матерњег језика, историје, природе и друштва, света око нас, музичке и ликовне културе. Овакве допуне уџбеницима из наведених предмета и музичке културе словачка мањина је већ објавила, а имамо и своје ауторске уџбенике на словачком језику. С обзиром да би поменута Читанка требало да буде објављена на нивоу образовних циклуса, ми бисмо, каоа мањина, издали јединствени уџбеник за наше ученике, који ће такође бити део новог Плана издавања уџбеника.

У име Координације националних савета националних мањина, овакве примедбе достављене су Националном просветном савету Србије и јавној расправи Министарства.

Одбор за образовање ће се у наредном периоду изјаснити на Акциони план Стратегије образовања 2030 за период 2023-2026, који је припремило Министарство просвете. Одбор је такође доставио и предлоге за израду Акционог плана за Словаке у иностранству од стране Канцеларије за Словаке који живе у иностранству.