Извештај о раду Одбора за образовање за 2021. годину

Одбор за образовање Националног савета словачке националне мањине (даље НССНМ) је у 2021. години радио у складу са планираним активностима НССНМ за 2021. годину и у складу са Акционим планом везаним за оставрење права и слобода националних мањина уз поглавље 23 предприступних преговара уласка Србије у Европску унију.

            Бројне активности одбора односиле су се на давање сагласности/мишљења, у складу са законима,  на изборе директора, чланова управних и школских одбора, мрежу јавних предшколски установа и основних школа, упис ученика у 1. разред средњих школа, ранг листе за смештај ученика у средњошколским домовима и студентским центрима, и слично.

Највећи успех је отварање одељења 1. разреда на словачком наставном језику у Ердевику и у Гимназији „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу одељење информатичког смера.

            Једна од приоритетних активности је била обезбеђивање потребних преведених и ауторских уџбеника за основне и средње школе.

            И ове године се наставило континуирано са подршком наставе факултативног предмета словачког језика са елементима национане културе у предшколским урановама и средњим школам, као и са кампањом популаризације учења језика и уписа у одељења са словачким наставним језиком у основним и средњим школама. Финансијски је подржан упис студената на 1. годину студија Одељења словакистике Филозофског факултета у Новом Саду, редовно стипендирање ученика средњих школа у одељењима са словачким наставним језиком у Србији и студената који се школују на факултетима у Србији. Дате су препоруке за стипендирање студената у Словачкој републици, координирано је стручно усавршавање наставника, наставњена је сарадња са школама са словачким настваним језиком у Румунији, Мађарској и Хрватској у погледу стручног усавршавања наставника, објављивања стручних радова наставника, размене искустава, награђивање наставника.

            Интензивно се сарађивало са Министарством просвете, наукле и технолошког развоја, Заводом за унапређење образовања и васпитања, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, Педагошким заводом Војводине, Покрајинским сакретаријатом за образовање, управу, прописе и националне мањине – националне заједнице, другим националим саветима националних мањина у оквиру Коодинације, Канцеларијом за људска и мањинска права, Националним просветним саветом, министарством, универзитетима и Канцеларијом за дијаспору у Словачкој републици, Матицом словачком у Србији, институцијама Словака у Мађарској, Румунији, Хрватској, Чашкој, Украјини и Поњској.  

Активан је сајт, на којем је по резредима и предметима направљен пакет дидактичког материјала и снимљених часова, који ће се припремати месец дана унапред. Израђени су заједнички оперативни планови за матерњи језик и прослеђени свим школама. До краја 2021. године је на порталу www.vzdelavanie.nrsnm.com објавњено око 1340 часова за ученике основних и средњих школа, разни дидактички материјали, тестови, програми наставе и учења. У пројекат је укључено 57 нових наставника из 10 основних и 3 средње школе. Пројекат је у овом периоду подржала и Канцеларија за диајспору у Братислави.