Извештаји о раду

>> Plán a program činnosti NRSNM na rok 2021
>> Plán a program Výboru pre kultúru na rok 2021
>> Plán a program Výboru pre informovanie na rok 2021
>> Plán a program Výboru pre vzdelávanie na rok 2021
>> Plán a program Výboru pre úradné používanie jazyka a písma za rok 2021
 
>> Výrocna správa o činnosti NRSNM za rok 2020
>> Výročná správa Výboru pre kultúru za rok 2020
>> Výročná správa Výboru pre informovanie za rok 2020
>> Výročná správa Výboru pre vzdelávanie za rok 2020
>> Výročná správa Výboru pre úradné používanie jazyka a písma za rok 2020
 

 
>> Správa o činnosti NRSNM na rok 2019
>> Výročná správa Výboru pre kultúru za rok 2019
>> Výročná správa Výboru pre informovanie za rok 2019
>>Výročná správa Výboru pre vzdelávanie za rok 2019
>> Výročná správa Výboru pre úradné používanie jazyka a písma za rok 2019
 
 

 
>> Plán a program práce Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2017
>> Správa o činnosti NRSNM na rok 2018
>> Výročná správa Výboru pre kultúru za rok 2018
>> Výročná správa Výboru pre informovanie za rok 2018
>>Výročná správa Výboru pre vzdelávanie za rok 2018
>> Výročná správa Výboru pre úradné používanie jazyka a písma za rok 2018
 

>> Plán a program práce Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2017
>> Finančný plán Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2017
>> Výročná správa Výboru pre informovanie za rok 2016
>> Výročná správa Výboru pre úradné používanie jazyka a písma za rok 2016
>> Výročná správa Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2016
>> Plán práce Výboru pre vzdelávanie na rok 2017
>> Finančný plán Výboru pre vzdelávanie na rok 2017
>> Výročná správa Výboru pre vzdelávanie za rok 2016
 

 
>> Plán a program práce Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2016
>> Plán a program Výboru pre informovanie NRSNM na rok 2016
>> Plán a program Výboru pre úradné používanie jazyka a písma na rok 2016
 
>> Výročná správa Výboru pre kultúru za rok 2015
>> Výročná správa Výboru pre vzdelávanie za rok 2015
>> Výročná správa Výboru pre informovanie za rok 2015
>> Výročná správa Výboru pre úradné používanie jazyka a písma za rok 2015
 

 
>> Plán a program práce na rok 2015
>> Finančný plán na rok 2015
>> Výročná správa o činnosti Fondu pre vydavateľskú činnosť v slovenskej reči Slovenské tlačené slovo za rok 2014
>> Plán a program práce Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2015
>> Plán práce Výboru pre vzdelávanie na rok 2015
>> Plán a program Výboru pre informovanie NRSNM na rok 2015
>> Orientačný plán a program Výboru pre úradné používanie jazyka a písma na rok 2015


>> Výročná správa Výboru pre kultúru za rok 2014
>> Výročná správa Výboru pre vzdelávanie za rok 2014
>> Výročná správa Výboru pre informovanie za rok 2014
>> Výročná správa Výboru pre úradné používanie jazyka a písma za rok 2014
>> Výročná správa NRSNM za rok 2014
>> Finančná správa NRSNM za rok 2014
>> Správa nezávisleho revízora za rok 2014