Закључци са 9. седнице НССНМ

закључак број студената за упис у прву годину мастер и докторских студија из буџета АПВ

закључак број студената за упис у прву годину на високим школама чији је оснивач АПВ

закључак број студената за упис у прву годину основних студија из буџета АПВ

закључак број студената за упис у прву годину студијских програма мастер струковних студија из буџета АПВ

закључак директор НБ Доситеј Обрадовић Стара Пазова

закључак директор ОШ Вук Караџић Нови Сад

закључак директор ОШ Људовит Штур Кисач

закључак директор ОШ Свети Сава Бачка Паланка

закључак директор ОШ Томаш Гарик Масарик Јаношик

закључак отварање разреда у ОШ Јаношик

закључак представници словачке националне мањине у СМО Стара Пазова

закључак промена назива улица у Старој Пазови

закључак Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача НС

закључак уредник Трећег програма радија редакција на словачком језику