Едукација наставника

Уз подршку Завода за унапређење квалитета образовања и васпитања је одржана у новембру 2020. године едукација за наставнике разредне наставе „Обукa за наставнике за примену општих стандарда постигнућа за матерњи језик за крај првог циклуса основног образовања и васпитања. Акредитовану обуку на 8 сати су реализовале Светлана Золњан и Татиана Нађ.

У исто време је у организацији Центра за интерактивну педагогију реализована обука „Јачање језичких компетенција наставника, који изводе наставу на језицима националних мањина“. Пројекта подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Покрајински секретаријат за образовање, управу, прописе и нациоалне мањине, у сарадњи са Националним саветом словачке националне мањине.

Обе обуке су на листи министра од националног знајчаја.

2-min 1

1-min