Rady a MŠ

Predstavitelia Národnostných rád v Srbsku sa v utorok 22. septembra 2009.r stretli s predstaviteľmi Ministerstva školstva v Belehrade. Národnostné rady predstavovali Dragan Marčel, Svetlana Zolňanová, Irina Papugová, Miroslav Kalenjuk a Ivan Moskaljuk a Ministerstvo školstva (MŠ) Vesna Fila, zástupkyňa Ministra a Mira Petrov, spolupracovníčka v MŠ.
Uzáveri rokovania:
1. MŠ dáva záruku, že sa racionalizácia vo vzdelávaní nebude sprevádzať na menšinových školách. Každá národnostná menšina si určí školy, ktoré majú trvaloudržateľný rozvoj a MŠ tým školám dáva záruku, že sa u nich nebudú zlučovať a zatvárať triedy, ak škola disponuje odbornými kádrami.
2. Materinský jazyk s prvkami národnej kultúry je na školách voliteľný predmet. Každá škola má za úlohu zaradiť na listinu voliteľných predmetov aj tento predmet, rodičia si pre svojich žiakov môžu zvoliť svoj materinský jazyk aj keď je to pre žiaka druhý voliteľný predmet a každá školská správa je povinná zabezpečiť škole prostriedky pre učiteľský plat. Pre všetky problémy, ktoré vznikajú v spolupráci so školskými správami je určený inšpektor, ktorý bude spolu s predstaviteľmi menšín riešovať konkrétne otázky.

3. Minister školstva spolu s Pokrajinským tajomníkom zamestná prostredníctvom Pedagogického ústavu Vojvodiny osvetového poradcu pre menšinové jazyky na ktorých prebieha vyučovanie na školách.
4. MŠ umožní všetkým menšinám edukácie pre učiteľov v materinskej reči a schváli programy, ktoré sa predložia v spolupráci s odborníkmi z materských krajín. Každý program edukácie je potrebné dať na posúdenie Ministerstvu.
5. Učebnice pre vyučovanie v menšinových jazykoch možno dovážať z materskej krajiny, ak sú v súlade s predpísanými osnovami. Takéto učebnice Národnostné rady odporúčajú Ministrovi  a Minister donáša rozhodnutie o ich používaní.
6. Každá menšina si má právo predložiť vlastných autorov a tvoriť vlastné učebnice. Takéto učebnice Rada predloží Ministerstvu na posúdenie a vydavatelia sú ich povinní tlačiť po schválení Ministra.
7. Národnostné rady v spolupráci so školami donášajú rozhodnutie, učebnice ktorých vydavateľov sa budú prekladať do jazyka menšín.
8. Skúšky pre získavanie licencie v menšinových jazykoch sa budú organizovať po ukončení edukácií v jazykoch menšín.
9. Vysunuté oddelenie v slovenskej reči Učiteľskej fakulty v Sombore nezapísalo študentov do prvého ročníka preto, že nedostali akreditáciu. Fakulta musí vypracovať program, ktorým spĺňa požiadavky MŠ, zabezpečiť a zamestnať odborné kádre a má právo požiadať o akreditáciu v druhom kruhu.
10. Zmienili sme sa o kvalite prekladov evidencie a dokumentov, ktoré vydáva Prosvetni pregled.