POSUN VO VYRIEŠENÍ SLOVENSKÉHO STREDISKA

V stredu 16. marca 2022 o 18.00 hodine sa konala online diskusia s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milanom Jánom Pilipom na tému O krajanoch s krajanmi. Do diskusie sa mohli zapojiť všetci Slováci žijúci v zahraničí, teda mimo materskej krajiny. Okrem iných niekoľkí členovia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, v čele s predsedníčkou Libuškou Lakatošovou, využili túto možnosť a účinkovali v diskusii.

Už dlhšie obdobie, ale ešte stále aktuálna téma, čaká na svoj epilóg. Libuška Lakatošová predsedovi Milanovi Jánovi Pilipovi priamo položila otázku: „Čo sa deje so sľúbenou dotáciou zo Slovenskej republiky v hodnote 3 milión eur, na vyriešenie Slovenského strediska? Zahlásená bola totiž finančná prestávka, ktorej lehota vypršala 15. februára 2022… Kedy teda môžeme očakávať pokračovanie v rokovaniach?“

Predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip úprimne a otvorene povedal, že sa rokovania na túto tému, medzi iným aj z politických dôvodov, úmyselne odročujú, kým sa nenájde najvhodnejší spôsob na účelové využitie prostriedkov. Tiež povedal, že o týždeň na ÚSŽZ vypíšu výzvu na výstavbu, alebo na kúpu budovy, ktorá bude zverejnená dva týždne a všetky zainteresované inštitúcie budú mať možnosť príhlasiť sa ako nositelia projektu na vyriešenie zabezpečenia Slovenského strediska.

V uvedenom stredisku by mali byť štyri inštitúcie, ktoré sídlia v Novom Sade: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, NVU Hlas ľudu a MOMS Nový Sad. Pre Národnostnú radu je predsa prioritou, aby v budove záväzne bol (v súlade s populačnou politikou) aj internát a aby sa teda zabezpečili lepšie podmienky pre študujúcu mládež v rodisku a aby sa na ten spôsob vplývalo na zamedzenie ich odchodu do zahraničia. V kritériách bude určená podmienka – minimum štvorcových metrov, ktoré budova musí mať, ale, žiaľ o ďalších kritériách sa členovia NRSNM nedozvedeli a konštatovali, že je lehota trvania súbehu – dva týždne – príliš krátka. Keď ide o Slovenské stredisko – znova sme o krok bližšie k riešeniu, trpezlivosť a čas to ukážu.

Predsedovi ÚSŽZ Svetlana Zolňanová položila otázku ohľadom skutočnosti, že oddelenie cudzineckej polície pred asi dvoma týždňami zrušilo termíny na predĺženie prechodného pobytu pre našich občanov – Slovákov zo zahraničia. Keďže je aktuálne prijímanie žiadostí iba pre Ukrajincov, ako si držitelia osvedčenia zahraničného Slováka teraz môžu podať žiadosť na prechodný pobyt? Akú teda pomoc ÚSŽZ poskytne pre krajanov po tejto otázke? Predseda ÚSŽZ odpovedal, že tieto informácie budú dostupné na webovej stránke ÚSŽZ, keď to budú mať zistené v oddelení cudzineckej polícii.