Posilňovanie kapacít národnostných rád národnostných menšín v Srbsku

V piatok 10. decembra 2010, v medzinárodný deň ľudských práv, v Zrenjanine odštartoval projekt Belehradského fondu pre politickú výnimočnosť pod názvom Posilňovanie kapacít národnostných rád národnostných menšín v Srbsku, ktorý potrvá do marca, resp. apríla 2011. Prvými účastníkmi sú členovia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
Zákon o národnostných radách národnostných menšín, ktorý platnosť nadobudol v auguste 2009 stanovuje solídny základ na plnú účasť národnostných menšín vo všetkých oblastiach verejného života a realizáciu ich kultúrnej autonómie, čo predstavuje nevyhnutnú podmienku pre naplnenie demokratickej a európskej perspektívy našej krajiny.

Ako ozrejmila predsedníčka BFPV Sonja Licht na otvorení seminára, cieľ iniciatívy mimovládnej organizácie BFPV pramení v poskytovaní pomoci národnostným radám v zabezpečení potrebných zručností a vedomostí pre vykonávanie komplexných úloh, ktoré sú určené zákonom. Účastníkom prvého kola trojdňového seminára (ďalšie dva sa realizujú v roku 2011) sa prihovorili a povzbudili ich v novonastolenej, komplexnejšej práci Národnostnej rady Slovákov aj minister pre ľudské a menšinové práva Svetozar Čiplić, švajčiarsky veľvyslanec Ervin Hemut Hofer a zástupca šéfa Delegácie Európskej únie v Srbsku Adriano Martins.

Počas troch dní na tému európskej ochrany národnostných spoločenstiev hovoril medzinárodne uznávaný expert na otázky riešenia sporov Tibor Varady, o postavení národnostných menšín v právnom systéme Srbska predseda Národnostnej rady Maďarov Tamas Korhec, kým na konkrétne témy o vzdelávaní, kultúre, médiách a úradnom používaní jazyka a písma diskutovali štátna tajomníčka pre školstvo Tinde Kovač Cerovićová, riaditeľka Pedagogického ústavu Vojvodiny Lenke Erdeljová, umelecký riaditeľ BITEF-u Jovan Ćirilov, šéfka oddelenia pre médiá pri OBSE v Srbsku Dragana Nikolić Solomon, riaditeľ Rádia 021 Slobodan Stojšić a zástupca Verejného ochrancu práv Goran Bašić. Prednášky a dielne majú rezultovať návrhom stratégie v oblasti vzdelávania a akčného plánu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, k čomu prispie priama spolupráca s uznávanými odborníkmi v oblasti manažovania a vypracovania strategických plánov Danilom Vukovićom z Právnickej fakulty v Belehrade a Tomislavom Novovićom, konzultatom UNICEF-u a UNDP v Srbsku.

Dôležitým segmentom projektu je odovzdávanie know-how, v ktorom predseda Národnostnej rady Maďarov Korhec, ale aj predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRM Livia Jo Horty členom NRSNM ochotne porozprávali o ich doterajších výsledkoch v oblasti vzdelávania, keďže Maďari už v septembri schválili stratégiu v tejto oblasti na obdobie rokov 2010 – 2016. Spolupráca medzi slovenskou a maďarskou národnostnou radou by sa mala konkretizovať na poslednom, čiže treťom seminári v rámci tohto projektu, ktorý by mal byť koncom marca, alebo začiatkom apríla.

Projekt, ktorý finančne podporuje švajčiarske veľvyslanectvo prispie k lepšiemu pochopeniu kultúrnej rozmanitosti, európskych a štátnych politík, zákonodarstva a inštitúcii relevantných pre menšinové spoločenstvá a politickú participáciu menšinových spoločenstiev na lokálnej, pokrajinskej a republikovej úrovni. Jeho poslaním je aj podpora spolupráci medzi rôznymi národnostnými radami a medzinárodnej spolupráci v oblasti médií, vzdelávania a kultúrnej politky.

Foto: Andrej Meleg