NRSNM kúpila dom pre Slovákov v Hajdušici


 

V snahe aktívnejšie podporiť Slovákov v Hajdušici, Výbor pre spoluprácu s orgánmi lokálnej samosprávy a Výbor pre úradné používanie jazyka a písma, na zasadnutí 07. júla 2009 sa jednohlasne rozhodli podporiť kúpu domu v strede Hajdušici. Dom bude vo vlastníctve KUS a je to svojrázny darček k oslavám 200 rokov od založenia osady a príchodu Slovákov. Členovia oboch výborov vyjadrili uspokojenie s touto akciou a zároveň aj nádej, že kúpa domu rozprúdi celkový národný život hajdušických Slovákov.