Nové zloženie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

V utorok 04. decembra 2018 sa v priestoroch Slovenského národného domu v Starej Pazove uskutočnila ustanovujúca schôdza, a potom aj prvé pracovné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, pod vedením pracovného predsedníctva v zložení Juraj Červenák, Tatiana Štaubová a Martina Martinková Sabolčki.

V súlade s výsledkami volieb, štyri volebné listiny budú mať svojich zástupcov v národnostnej rade v nasledujúcom štvorročnom mandáte: Listina Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová získala  4480 hlasov, za čo jej pripadlo 14 mandátov v národnostnej rade. Listina Slováci vpred! – Pavel Surový získala 2608 hlasov a to jej prinieslo 8 mandátov. Listina Hej, Slováci! – Michal Baláž získala 1513 hlasov, alebo 4 mandáty, Liga Slovákov Vojvodiny – Zdenko Kolár získala 1089 hlasov, za čo jej pripadli 3 mandáty v národnostnej rade.

Listinu Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová v NRSNM budú zastupovať: Libuška Lakatošová (Stará Pazova), Branislav Kulík (Pančevo), Zlatko Šimák (Padina), Tatiana Vujačićová (Báčsky Petrovec), Vladimír Francisti (Kisáč), Janko Havran (Stará Pazova), Svetlana Zolňanová (Selenča), Ján Šuľan (Báčsky Petrovec), Janko Kolárik (Padina), Tatiana Brtková (Kovačica), Zlatko Lenhart (Belehrad), Juraj Sudi (Selenča), Ana Chorvátová (Báčsky Petrovec) a Branislav Slivka (Báčska Palanka).

Volebnú listinu Slováci vpred! – Pavel Surový budú zastupovať: Pavel Surový (Kysáč), Miroslav Tomáš (Kovačica), Ana Huďanová (Hložany), Hviezdoslav Čmelík (Stará Pazova), Ján Makan (Báčsky Petrovec), Katarína Vrabčeniaková (Selenča), Tatiana Štaubová (Padina) a Jaroslav Stevanov (Zrenjanin).

Z listiny Hej, Slováci! – Michal Baláž do NRSNM boli zvolení: Michal Baláž (Stará Pazova), Jano Puškár (Kovačica), Martina Martinková Sabolčki (Báčsky Petrovec) a Juraj Červenák (Hložany).

Listinu Liga Slovákov Vojvodiny – Zdenko Kolár budú zastupovať: Zdenko Kolár (Selenča), Ján Gages (Kovačica) a Jarmila Agarská (Kisáč).

Do funkcie predsedníčky bola zvolená Libuška Lakatošová z listiny Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová, ktorá bude ďalšie štyri roky na čele Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.