Ministerka Čomićová navštívila NRSNM

Dňa 8. februára 2021 ústredie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade navštívila ministerka pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg Gordana Čomićová spolu so svojimi spolupracovníkmi. V delegácii s pani ministerkou boli štátni tajomníci rezortného ministerstva Ninoslav Jovanović a Olena Papugová, tiež Ivana Antićová a Aleksandra Raškovićová z ministerského kabinetu. Vzácnu hostku so spolupracovníkmi privítala predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová v spoločnosti podpredsedov rady – Tatiany Vujačićovej a Zlatka Šimáka, Svetlany Zolňanovej, členky NR a Výkonnej rady NRSNM poverenej vzdelávaním ako i predsedov výborov – Anny Čapeľovej, Anny Horvátovej, Vladimíra Francistyho a Janka Kolárika.

Ministerka Čomićová slovenskú národnostnú radu navštívila v rámci plánovaných oficiálnych návštev všetkých národnostných rád v bežnom roku. Aj keď je toto ministerstvo ešte vždy vo fáze formovania, pani ministerka prejavila dobrú vôľu vyjsť v ústrety národnostným radám v prípade potreby. Prioritou rozhovoru s predstaviteľmi NRSNM boli prípravy na blížiaci sa súpis obyvateľstva, ktorý je kvôli pandémii spôsobenej vírusom corona odročený na október tohto roka. Do súpisu okrem lokálnych samospráv budú zapojené aj národnostné rady a pani ministerka prítomných stručne poinformovala o jednotlivých technických veciach, čiže mechanizmoch, týkajúcich sa priebehu samotného sčítania obyvateľstva. Od samotnej kampane po osoby, ktoré budú vykonávať súpis až po používanie materinského jazyka a písma. V pokračovaní sa dotkli i tém blížiacich sa volieb do národnostných rád národnostných menšín, ktoré sa uskutočnia v roku 2022. Osobitne si pohovorili o predstavovaní národnostných rád národnostných menšín v programe RTS, aby sa teda vytvoril programový tím a aby rady mali možnosť navrhovať o obsahu týchto vysielaní. Predsedníčka L. Lakatošová vzácnych hostí z ministerstva poinfrmovala o činnosti národnostnej rady a jednotlivých výborov. V rozhovore sa dotkli i problematiky dopravných tabúľ vypísaných v cyrilskom písme v obciach, v ktorých je slovenčina v úradnom použití.

2 1

 

3