Konštituovaná koordinácia národnostných rád

V pondelok, 18. februára 2019 bola v Belehrade konštituovaná nová Koordinácia národnostných rád národnostných menšín. Predsedovia a zástupcovia 21 národnostných rád národnostných menšín, z úhrnného počtu 23 národnsotných rád, zvolili Jene Hajnala, predsedu Národnostnej rady maďarskej národnostnej menšiny za predsedajúceho do konca roku 2019, schválili Rokovací poriadok o práci koordinácie a dohodli sa, že z rozpočtového fondu pre národnostné menšiny sa v roku 2019 budú prioritne financovať projkety z oblasti kultúry. Na rezortné ministerstvo a republikovú Radu pre národnostné menšiny sa napíše apel, aby sa súrne vyriešila otázka financovania vypracovania programov materinského jazyka v rámci reformy vo vzdelávaní. Našu Národnostnú radu zastupovali Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM a koordinátorka Svetlana Zolňanová, členka Národnej osvetovej rady.

            Po ukončení zasadnutia sa predsedovia národnostných rád stretli s Ochrancom občanov, Zoranom Pašalićom, republikovým ombudsmanom.

IMG-1ba67a77e649298ffe4409f8be9bbe6e-V

IMG-2c35467b3fea97876006f63a72291692-V

IMG-31494afbd12543d0af5e4b1e0bde031a-V

IMG-aef54f89b0c8c7a370d8254736f2d766-V