Komunikácia s fyzickými a právnickými osobami počas núdzového stavu

Vážení,

v dôsledku prepuknutia pandémie, ktorej nositeľom je koronavírus, oboznamujeme všetkých, ktorí v tomto období budú potrebovať služby Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, že došlo k zmene komunikácie s jednotlivými koordinátormi rezortných oblastí. Totiž dodržiavajúc sa vládnych opatrení a následne správania sa počas tejto mimoriadnej situácie, zamestnankyne našej služby vykonávajú prácu z domu.

 

V prípade potreby môžete sa im obrátiť prostredníctvom ich oficiálnych e-mailových adries, ktoré uvádzame:

Tajomníčka a koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Mária Poptešinová: mpoptesinova.rada@gmail.com

Koordinátorka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová: svetlana.zolnjan@rada.org.rs

Koordinátorka Výboru pre informovanie Lidija Damijanová: lidija.damijan@rada.org.rs

Koordinátorka Výboru pre kultúru Svetluša Hlaváčová: hlavacova.nrsnm@gmail.com

 

Е-mailová adresa Národnostnej rady: office@rada.org.rs

 

Ďakujeme za pochopenie.