Základné školy so slovenským vyučovacím jazykom v školskom roku 2009/2010

ZŠ JánaKollára v Selenči – obec Báč

Kontakty:

Tel/fax: 021/774 015

E-mail: jankolar@neobee.net

www.jan-kollar.edu.yu

Riaditeľka: PaedDr. Svetlana Zolňanová

Tel.: 021/774 015

Mobil: 063/532 989

Počet žiakov v slovenských oddeleniach po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

35

29

25

30

32

42

35

39

267

Počet slovenských tried po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Počet žiakov v špeciálnych triedach: 16

Predpokladaný počet prvákov v slovenských triedach:38

Počet zamestnaných

Zamestnaní priamo vo vyučovaní

s neúplným
prac. úväzkom

Zamestnaní prednášajúci po slovensky

Predmety, ktoré sa vyučujú v srbčine

Neodborne zastúpené predmety

46

35

13

33

anglícky jazyk

časť Športových aktivít

informatika, matematika, chémia, fyzika, špeciálne triedy, nemecký jazyk, rómsky jazyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ 15.októbra v Pivnici – obec Báčska Palanka

Kontakty:

Telefón: 021/756 578

Fax: 021/756 580

E-mail: office@15oktobar.edu.rs

Riaditeľka: Tatiana Naďová

Mobil: 063/454435

Početžiakov v slovenských oddeleniach po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

28

32

24

19

23

32

25

27

210

Počet slovenských tried po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

1

2

1

1

1

2

1

2

11

Predpokladaný počet prvákov v slovenských triedach:22

Počet zamestnaných

Zamestnaní priamo vo vyučovaní

s neúplným
prac. úväzkom

Zamestnaní prednášajúci po slovensky

Technologický
zvyšok

Predmety, ktoré sa vyučujú v srbčine

Neodborne zastúpené predmety

48

35

4

28

časť matematiky, časť chémie, fyzika,

 

 
ZŠ Bratov Novákovcov v Silbaši – obec Báčska Palanka

Kontakty:

Tel/fax: 021/764 302

E-mail: osbnsilb@eunet.rs

Riaditeľka: Biserka Spasojević

Mobil: 064/1413545

Počet žiakov v slovenských oddeleniach po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

7

7

5

7

26

Počet slovenských tried po ročníkoch –kombinované triedy

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

7/5

7/7

2

Predpokladaný počet prvákov v slovenských triedach: 10

Počet zamestnaných

Zamestnaní priamo vo vyučovaní

Zamestnaní prednášajúci po slovensky

Predmety, ktoré sa vyučujú v srbčine

62

44

3

všetky, okrem 1. stupňa a slovenčiny

 

 

 

 

 

 

ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci – obec Báčsky Petrovec

Kontakty:

Tel: 021/780 039

E-mail: jancajak@neobee.net

Riaditeľ: Ján Brna

Mobil: 062/8852817

Počet žiakov v slovenských oddeleniach po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

41

62

52

63

49

64

51

54

436

Počet slovenských tried po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

2

3

3

3

2

3

3

3

22

Počet žiakov v špeciálnych triedach: 14

Predpokladaný počet prvákov v slovenských triedach: 65

Počet zamestnaných

Zamestnaní priamo vo vyučovaní

Zamestnaní prednášajúci po slovensky

Technol.
zvyšok

Predmety, ktoré sa vyučujú v srbčine

Neodborne zastúpené predmety

78

53

45

Matematika a špeciálne triedy

 

 

 

 

 

 

 

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrocvi sožiackym domovom

Kontakty:
Tel: 021/780 167
Internát: 021/781 844
E-mail: gjk@stcable.net
Riaditeľ: Paľo Belička
Tel: 021/780 326

Počet žiakov v slovenských oddeleniach po ročníkoch

I

II

III

IV

úhrne

61

70

45

56

232

Počet slovenských tried po ročníkoch

I

II

III

IV

úhrne

2

3

2

3

10

Predpokladaný počet tried so slovenským vyučujúcim jazykom: 9 (tri triedy – 90 žiakov sa plánuje zapísať do 1. ročníka)

Počet zamestnaných

Zamestnaní priamo vo vyučovaní

Zamestnaní prednášajúci po slovensky

Technol.
prebytok

Predmety, ktoré sa vyučujú v srbčine

Zamestnanci s neúplným pracovným úväzkom

Neodborne zastúpené predmety

61

35

26

Francúzky, nemecký a latinsky jazyk

8 (pracujú aj v internáte)

 

 

 

 

 

 

ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch – obec Báčsky Petrovec

Kontakty:

Tel/fax: 021/788 014

E-mail: jmd@hallsys.net

Riaditeľka: Katarína Zimová

Mobil: 062/8852815

Počet žiakov v slovenských oddeleniach po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

17

21

23

17

16

32

19

19

164

Počet slovenských tried po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

1

1

1

1

1

2

1

1

9

Počet žiakov v špeciálnych triedach: 4

Predpokladaný počet prvákov v slovenských triedach:15

Počet zamestnaných

Zamestnaní priamo vo vyučovaní

Zamestnaní prednášajúci po slovensky

Technol.
zvyšok

Predmety, ktoré sa vyučujú v srbčine

Neodborne zastúpené predmety

34

25

23

1 (triedna vyuka)

Nemecký jazyk

Fyzika, nemecký jazyk, telesná výchova, hudobná kultúra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ Jána Amosa Komenského  v Kulpíne – obec Báčsky Petrovec

Kontakty:

Tel/fax: 021/786 013

E-mail: jakkulpin@neobee.net

Riaditeľka: Jovanka Zimová

Mobil: 062/8852814

Počet žiakov v slovenských oddeleniach po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

18

22

23

17

29

20

19

23

171

Počet slovenských tried po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Predpokladaný počet prvákov v slovenských triedach: 17

Počet zamestnaných

Zamestnaní priamo vo vyučovaní

Zamestnaní prednášajúci po slovensky

Predmety, ktoré sa vyučujú v srbčine

Neodborne zastúpené predmety

36

26

25

 fyzika

 

 

 

 

 

 


ZŠ Jovana Popovića v Suseku /vysunuté oddelenie v Lugu– obec Beočín

Kontakty:

Tel/fax: 021/878 026

E-mail: osjovanpopovic@gmail.com

Počet žiakov v slovenských oddeleniach po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

8

5

6

9

28

Počet slovenských tried po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne


8/5


6/92

Počet zamestnaných v slovenských triedach: 3

ZŠ 22.júla v Krčedíne (vysunuté oddelenie Slankamenské Vinohrady), obec Inđija

Kontakty:

Tel: 022/500307

E-mail: 22jul@indjija.net

 

Počet slovenských tried po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

3

1

1

16

Jedna slovenská trieda.

 

ZŠ Mladýchpokolení v Kovačici – obec Kovačica

Kontakty:

Tel: 013/660132

E-mail: oskov2@panet.rs

Riaditeľka: Irena Hlebec

Počet žiakov v slovenských oddeleniach po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

69

40

60

48

41

61

49

45

414

Počet slovenských tried po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

3

2

3

3

2

3

3

2

21

Počet žiakov v špeciálnych triedach: 13

Predpokladaný počet prvákov v slovenských triedach: 62

Počet zamestnaných

Zamestnaní priamo vo vyučovaní

Zamestnaní prednášajúci po slovensky

Predmety, ktoré sa vyučujú v srbčine

Neodborne zastúpené predmety

72

52

39

Výtvarná kultúra

nemecký jazyk

 

 

 

 

 

 

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

Kontakty:
Tel: 013/661 180
E-mail: office@gymko.edu.rs
Riaditeľ: Pavel Rohárik
Tel: 021/780 326

Počet žiakov v slovenských oddeleniach po ročníkoch

I

II

III

IV

úhrne

30

24

28

30

112

Počet slovenských tried po ročníkoch

I

II

III

IV

úhrne

1

1

1

1

4

Predpokladaný počet tried so slovenským vyučujúcim jazykom: 4 (jedna trieda – 30 žiakov sa plánuje zapísať do 1. ročníka)

Počet zamestnaných

Zamestnaní priamo vo vyučovaní

Zamestnaní prednášajúci po slovensky

Technol.
prebytok

Predmety, ktoré sa vyučujú v srbčine

Zamestnanci s neúplným pracovným úväzkom

Neodborne zastúpené predmety

40

30

12

Francúzky a nemecký jazyk, zemepis, biológia, filozofia, výtvarná kultúra, sociológia, občianska výchova, ústava a práva občanov

1

Anglický a latinský jazyk a fyzika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ Maršala Tita v Padine – obec Kovačica

Kontakty:

Tel/fax: 013/668 182

E-mail: osnop@panet.rs

Počet žiakov v slovenských oddeleniach po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

69

93

69

73

70

88

72

71

605

Počet slovenských tried po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

3

4

3

3

3

4

3

3

26

Počet žiakov v špeciálnych triedach: 12

Predpokladaný počet prvákov v slovenských triedach: 79

Počet zamestnaných

Zamestnaní priamo vo vyučovaní

Zamestnaní prednášajúci po slovensky

Predmety, ktoré sa vyučujú v srbčine

Neodborne zastúpené predmety

63

45

44

Taliansky jazyk

nemecký jazyk, časť matematiky, časť anglíckeho jazyka, časť srbského jazyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči – obec Nový Sad

Kontakty:

Tel/fax: 021/827 015

E-mail: ludovitstur@neobee.net

Riaditeľka: Anna Gašparovičová

Počet žiakov v slovenských oddeleniach po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

44

45

42

31

40

51

51

42

346

Počet slovenských tried po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

2

2

2

2

2

2

3

2

17

Predpokladaný počet prvákov v slovenských triedach:45

Počet zamestnaných

Zamestnaní priamo vo vyučovaní

Zamestnaní prednášajúci po slovensky

Predmety, ktoré sa vyučujú v srbčine

Neodborne zastúpené predmety

70

53

 50

Informatika, časť nemčiny

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ Nestora Žučného v laliti – obec Odžaci

Kontakty:

Tel/fax: 025/870 015

E-mail: nzucni@neobee.net

Riaditeľka: Vladimir Popović

Počet žiakov v slovenských oddeleniach po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

3

2

3

6

14

Počet slovenských tried po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

2/3

3/6

2

Predpokladaný počet prvákov v slovenských triedach: 3

Počet zamestnaných

Zamestnaní priamo vo vyučovaní

Zamestnaní prednášajúci po slovensky

Predmety, ktoré sa vyučujú v srbčine

Neodborne zastúpené predmety

31

24

5

 

 

 

 

 

 

ZŠ T.G. Masáryka v Jánošíku – obec Plantište

Kontakty:

Tel/fax: 013/647 001

E-mail: osjanosik@panet.rs

Riaditeľka:

Mobil: 062/421 899

Počet žiakov v slovenských oddeleniach po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

8

11

11

10

9

15

6

11

81

Početslovenských tried po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

1

1

1

1

1

1

1

1

 8

Predpokladaný počet prvákov v slovenských triedach: 11

Počet zamestnaných

Zamestnaní priamo vo vyučovaní

Zamestnaní prednášajúci po slovensky

Predmety, ktoré sa vyučujú v srbčine

Neodborne zastúpené predmety

21

14

13

anglícky jazyk, fyzika, informatika

  fyzika, zemepis, anglícky jazyk, výtvarnákultúra, technické vzdelávanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ Jovana Jovanovića Zmaja v Hajdušici

Kontakti:

Tel: 013/864 103

 

ZŠ Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove – obec Stará Pazova

Kontakty:

Tel: 022/310 631

E-mail: hjcmelik@nadlanu.com

Riaditeľka: Janko Havran

Mobil: 062/80 56 477

Počet žiakov v slovenských oddeleniach po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

38

39

39

38

40

37

31

39

301

Počet slovenských tried po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Predpokladaný počet prvákov v slovenských triedach: 40

Počet zamestnaných

Zamestnaní priamo vo vyučovaní

Zamestnaní prednášajúci po slovensky

Predmety, ktoré sa vyučujú v srbčine

Neodborne zastúpené predmety

45

28

26

anglícky jazyk

hudobná kultúra a časť matematiky

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku (vysunuté oddelenia v Ľubea v Binguli) – obec Šíd

Kontakty:

Tel: 022/755 006

E-mail: sm.os.mpijade@neobee.net

Riaditeľka:

Počet žiakov v slovenských oddeleniach po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

7

8

6

3

 24

Početslovenských tried po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

7/6

8/3

  2

Predpokladaný počet prvákov v slovenských triedach: 5

Počet zamestnaných

Zamestnaní priamo vo vyučovaní

Zamestnaní prednášajúci po slovensky

Predmety, ktoré sa vyučujú v srbčine

Neodborne zastúpené predmety

50

32

16

1. stupeň: informatika a anglíčtina, 2. stupeň:všetky predmety okrem slovenčiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ Bratstvo v Aradáči – obec Zrenjanin

Kontakty:

Tel/fax: 023/887 010

E-mail: osaradac@zrlocal.net
Riaditeľ: Dragan Valeri

Počet žiakov v slovenských oddeleniach po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

15

10

5

8

13

6

8

12

77

Počet slovenských tried po ročníkoch

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

úhrne

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Predpokladaný počet prvákov v slovenských triedach: 11

Počet zamestnaných

Zamestnaní priamo vo vyučovaní

Zamestnaní prednášajúci po slovensky

Predmety, ktoré sa vyučujú v srbčine

Neodborne zastúpené predmety

44

31

21

Výtvarná kultúra, fyzika, chémia, biológia,technické vzdelávanie, informatika, telesná výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ Bratstva – jednoty v Bielom Blate – obec Zrenjanin

Kontakty:

Tel/fax: 023/889 904

Jedna slovenská kombinovaná trieda s 9 žiakmi a 2 zamestnaní vyučujúci po slovensky.