Kategória Výbor pre kultúru

Zasadnutie Výboru pre kultúru

Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bude zasadať v stredu 10. 06. 2009 so začiatkom o 17.00 hodine v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Bulvár Mihajla Pupina 1/V, Nový Sad. Návrh rokovacieho programu: 1. Schvaľovanie zápisnice z…

Výbor pre kultúru

Anna Čapeľová, predsedníčka Miruška Kočišová, podpredsedníčka   Členovia Výboru pre kultúru:   Boris Babík Jaroslav Múdry Katarína Kalmárová Danica Vŕbová Ján Tomáš Ana Zolnajová Tatjana Štaubová Tijana Farkašová Miroslav Brna Andreja Vozárová.  

Fond pre vydavateľskú činnosť

Fond pre vydavateľskú činnosť v slovenskej reči – Slovenské tlačené slovo – je samostatná, neprofitná a nevládna organizácia. Založený je s cieľom podnecovania a rozvíjania vzdelávania, kultúry a tradície slovenskej nacionálnej menšiny na teritórii Republiky Srbsko. Spolupracuje s organizáciami a…