Kategória Výbor pre informovanie

Výbor pre informovanie

Anna Horvátová, predsedníčka, Milo Chrťan, podpredseda   Členovia Výboru pre informovanie: Nataša Kolárová Vladimír Hudec Mária Lovreová Pavel Gaža Daniel Spevák Suzana Kokavská Anna Lešťanová Ján Špringeľ Milana Arňašová Hviezdoslav Čmelík Jaroslav Stevanov.