Kategória Výbor pre informovanie

Delegácia Výboru pre informovanie v Pančeve a v Kovačici

  Akcia odovzdávania slovníkov slovenským redakciám Výboru pre informovanie NRSNM pokračovala vo švrtok, 6. augusta t.r. v TV Pančevo v Pančeve. Delegáciu VPI NRSNM v zložení predseda Výboru Samuel Žiak a koordinátorka Výboru Vladimíra Dorčová prijala riaditeľka Rádio-televízie Pančevo Tatjana…

Výbor pre informovanie NRSNM odovzdal darčeky Rádiu Petrovec

30. júna t.r. predstavitelia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, presnejšie predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak a koordinátorka Výboru pre informovanie Vladimíra Dorčová navštívili redakciu Rádia Petrovec. Cieľom návštevy bolo poďakovanie za spoluprácu pri organizovaní 7. edukačného kurzu pre novinárov…