Kategória Výbor pre informovanie

Kurz jazykovej kultúry

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských novinárov organizuje KURZ JAZYKOVEJ KULTÚRY pre jazykových redaktorov, novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií, s ktorými bude pracovať prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka…

Úspešná činnosť Výboru pre informovanie v roku 2009

  Vo štvrtok 10. decembra 2009 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnila schôdza Výboru pre informovanie. Predseda výboru Samuel Žiak prítomných členov informoval o Návrhu Správnej rady Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu o voľbe riaditeľa…