V NRSNM bolo udeľovanie cien víťazom súbehu časopisov Zornička a Nový život

 V utorok 14. decembra 2010 o 14.00 h v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Bulvár Mihajla Pupina I/IV v Novom Sade bolo udeľovanie cien víťazom súbehu časopisov Zornička a Nový život o najlepšiu prózu a poéziu. Prítomných privítal a prihovoril sa im Vladimír Valentík zástupca predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a riaditeľ Slovenského vydavateľského centra. Finančné odmeny na tento súbeh zabezpečuje Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Správu členov komisie literárneho súbehu časopisu Nový život prečítal jej predseda Adam Svetlík šéfredaktor časopisu Nový život. Dve druhé ceny časopisu Nový život za básnický cyklus dostali Michal Ďuga a Martin Prebudila zatiaľ čo tretiu cenu za prózu získala Ružena Kraticová.

 

 Správu členov komisie literárneho súbehu časopisu Zornička prečítala Andrea Speváková a komisia pre udelenie cien sa rozhodla takto:
V kategórii prózy ceny zíslali:
I. Cena Xénia Mučajiová za poviedku Zvony
II. Cena Anna Malková za poviedku O troch prasiatkach
III. Cena Martin Prebudila za poviedku Gazda Miro a gazda Dario
V kategórii poézie ceny získali :
I. Cena Pavel Mučaji za báseň Svrčkova príhoda
II. Cena Ružena Kraticová za báseň Silvestrovská zábava
III. Cenu komisia neudelila
Správy komisií literárneho súbehu časopisu Zornička a Nový život si môžete prečítať v rubrike Na stiahnutie (správy o práci Výborov).