Úspešné 7. kolo Žur-školy v organizácii Výboru pre informovanie NRSNM

 

Výbor pre informovanie NRSNM s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vlády Slovenskej republiky v  dňoch 17. až 19. apríla v Báčskom Petrovci zorganizoval  7. kolo edukačného kurzu pre novinárov Žur-škola. Zúčastnilo sa ho 22 začínajúcich, ale aj skúsených novinárov, ktorí teoreticky a prakticky rozanalyzovali základný novinársky žáner – správu, ale ju aj porovnali, či postavili oproti nej bulvárnu správu v tlači a v rozhlase. O správe a bulvárnej správe v srbských printových médiách hovoril predseda Nezávislého spolku novinárov  Vojvodiny Dinko Gruhonjić, a o správe v týždenníku Hlas ľudu referoval skúsený redaktor Juraj Bartoš, ktorý zároveň na starosti mal aj praktickú časť – čiže dielňu písania správ a ich analýzu. Vedúci Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Doc. Ján Sand poukázal na zásadné charakteristiky správy v rozhlase a viedol aj praktický rozhlasový seminár. Sprievodcami rozhlasovým svetom správ bola aj novinárka Rádia Petrovec  Viera Dorčová–Babiaková a zvukár Rádia Petrovec Vladimír Petráš.  7. Žur-škola priniesla aj dve novinky – po prvý-krát sa ako prednášajúce vyskúšali aj študentky Oddelenie mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade Anna Gašparovská a Suzana Kokavská, ktoré vlastne definovali správu. Ďalšie nóvum Źurškoly je ten, že tentoraz dostala prívlastok medzinárodná, keďže sa jej zúčastnili aj dvaja mladí novinári z chorvátskeho Iloka.