Kategória Uncategorized @sk

12. festival Zuzany Kardelisovej v Kysáči

Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanieKultúrne centrum KysáčVás pozýva na 12. festival Zuzany Kardelisovej, festival ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti, ktorý sa uskutoční v Kysáči 5. – 8. novembra 2015

Program 22. DFF Zlatá brána – Kysáč 2015

piatok 19. júna 2015 – o 17.00 h v predškolskej ustanovizni Lienka otvorenie výstavy detských prác Lienkin farebný svet (Železničná 1)– o 19.00 h v Galérii SND otvorenie 3. bienále kysáčskych výtvarníkov ochotníkov (Slovenská 47)– o 20.00 h v ZŠ…