Štruktúra období 2018 – 2022

Organizačná štruktúra a členovia
Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v období 2018 – 2022


Tatiana Vujačićová

Tatiana Vujačićová

predsedníčka

Zlatko Šimák

Zlatko Šimák

podpredseda

Členovia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny


Branislav Kulík

Branislav Kulík

(Pančevo)

Zlatko Šimák

Zlatko Šimák

(Padina)

Vladimír Francisti

Vladimír Francisti

(Kysáč)

Janko Havran

Janko Havran

(Stará Pazova)

Svetlana Zolňanová

Svetlana Zolňanová

(Selenča)

Ján Šuľan

Ján Šuľan

(Báčsky Petrovec)

Tatiana Brtková

Tatiana Brtková

(Kovačica)

Zlatko Lenhart

Zlatko Lenhart

(Belehrad)

Juraj Sudi

Juraj Sudi

(Selenča)

Ana Horvátová

Ana Horvátová

(Báčsky Petrovec)

Branislav Slivka

Branislav Slivka

(Báčska Palanka)


Pavel Surový

Pavel Surový

(Kysáč)

Miroslav Tomáš

Miroslav Tomáš

(Kovačica)

Ana Huďanová

Ana Huďanová

(Hložany)

Hviezdoslav Čmelík

Hviezdoslav Čmelík

(Stará Pazova)

Ján Makan

Ján Makan

(Báčsky Petrovec)

Katarína Vrabčeniaková

Katarína Vrabčeniaková

(Selenča)

Tatiana Štaubová

Tatiana Štaubová

(Padina)

Jaroslav Stevanov

Jaroslav Stevanov

(Zreňanin)


Michal Baláž

Michal Baláž

(Stará Pazova)

Jano Puškár

Jano Puškár

(Kovačica)

Martina Martinková Sabolčki

Martina Martinková Sabolčki

(Báčsky Petrovec)

Juraj Červenák

Juraj Červenák

(Hložany)


Zdenko Kolár

Zdenko Kolár

(Selenča)

Ján Gages

Ján Gages

(Kovačica)

Jarmila Agarská

Jarmila Agarská

(Kysáč)

Výkonná rada


Miroslav Tomáš

Miroslav Tomáš

predseda

Branislav Kulík

Branislav Kulík

podpredseda

Hviezdoslav Čmelík

Hviezdoslav Čmelík

podpredseda

Členovia Výkonnej rady


Svetlana Zolňanová

Svetlana Zolňanová

poverená oblasťou vzdelávania

Ján Makan

Ján Makan

poverený oblasťou kultúry

Zlatko Lenhart

Zlatko Lenhart

poverený oblasťou informovania

Janko Havran

Janko Havran

poverený úradným používaním jazyka a písma

Odborná služba NRSNM


Mária Poptešinová

Mária Poptešinová

tajomníčка

Anna Chrťanová Leskovac

Anna Chrťanová Leskovac

pracovníčka pre technickú podporu práce rady

Svetluša Hlaváčová

Svetluša Hlaváčová

koordinátorka výboru pre kultúru

Svetlana Zolňanová

Svetlana Zolňanová

koordinátorka výboru pre vzdelávanie

Lidija Damijanová

Lidija Damijanová

koordinátorka výboru pre informovanie

Maria Poptešinová

Maria Poptešinová

koordinátorka výboru pre úradné používanie jazyka a písma