Категорија Uncategorized @sk

Концерт у Пивницама

За љубитеље словачких народних песама је у недељу 22. маја 2022. у Пивницама организован 1. Фестивал словачких народних песама. По свему судећи, смеши му се светла будућност, посебно ако узмемо у обзир број учесника. А било их је тридесет троје.…

Израда Акционог плана за националне мањине

Током марта и априла 2022. године одржани су бројни састанци у оквиру Координације националних савета националних мањина и Радне групе за образовање за израду Акционог плана за мањине, као и са Министраством за људска и мањинаска права и друштвени диалог…

Презентација пројекта наставе на дањину у медијима

У оквиру Сајма образованја је у просторијама Новосадског сајма 9. марта 2022. године РТВ Војводина представила Пројакат онлине наставе. Саговорници овог дикектног уклјучиванја са сајма су били Ана Марија Вичек, државна секретарка Министарства проствете, науке и технолошког развоја, Мирко Кањух,…

Јавни конкурс за избор директора МВС

На основу члана 35. и 36. Закона о култури („Сл. гласник РС“, br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – ispr., 6/2020, 47/2021 i 78/2021), члана 49. Закона о музејској делатности („Сл. гласник РС“, бр. 35/2021) и члана 21, 22. и 23. Статута…

Súbeh na štipendium pre stredoškolákov

Na návrh Výboru pre vzdelávanie a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2021, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vypisuje súbeh na udelenie stredoškolských štipendií/finančnej podpory žiakom stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku.…

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних финансијских средстава словачким удружењима, организацијама и институцијама у Р.Србији у виду побољшања услова рада за 2019   Национални савет словачке националне мањине, на основу Плана и Програма Одбора за службену употребу језика и писма Националног савета словачке…