Tel/Fax
+381 21 422 989
četvrtak, 08 oktobar 2020 09:41

Výzva na udelenie vysokoškolských štipendií študentom

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)
Výzva na udelenie vysokoškolských štipendií študentom

Rozhodnutím NRSNM a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2020, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na akreditovaných programoch na vysokých školách v Srbsku.

Podmienky pre uchádzačov: 

  1. znalosť slovenského jazyka (po slovensky zakončená základná alebo stredná škola, alebo navštevovanie predmetu slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry – dokumentovať skenovaným vysvedčením),
  2. orientácia na zamestnanie a pôsobenie v základných alebo stredných školách v Srbsku so slovenským vyučovacím jazykom, v slovenských médiách a v slovenských inštitúciách (dokumentovať čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou skenovanej prihlášky),
  3. úspešne ukončený aspoň prvý ročník vysokej školy; uprednostnené budú odbory: matematika, fyzika, nemecký jazyk, právo, žurnalistika a odbory z oblasti kultúry a slovenský jazyk a literatúra (dokumentovať skenovaným indexom so známkami),

Potrebné doklady /fotokópie/:

  1. Výpis z matriky narodených - skenovaný
  2. Vysokoškolský dokument, z ktorého vidno, že žiak úspešne zakončil aspoň I. (alebo II., III., IV.) ročník vysokej školy z uvedených odborov so známkami zo všetkých predmetov (kópia indexu so známkami)
  3. Kontakt (adresa, telefón, elektronická pošta) uvedený v prihláške
  4. Skenované vysvedčenie, z ktorého vidno, že navštevoval slovenskú školu alebo hodiny slovenčiny
  5. Prihláška na súbeh na originálnom tlačive zverejnenom sa stránke NRSNM (podpísanú zaslať skenované elektronicky), ktorú si môžete stiahnúť klikom na link.

Podľa potreby s uchádzačmi bude vykonaný pohovor.

Rozhodnutia o udelení vysokoškolských štipendií, výšku štipendia, ako i počet štipendií schváli Komisia NRSNM.

Prihlášky s potrebnými dokladmi zaslať elektronicky na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Súbeh je otvorený od 12. 10. – 30. 10. 2020

Oneskorené a neúplné prihlášky sa nebudú rozoberať.

 

Dodatočné informácie na tel. čísle: 021 422 989

Pročitano 1460 puta
top