Tel/Fax
+381 21 422 989

Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma

Politika rodovej rovnosti v Národnostných radách národnostných menšín

Trojdňový seminár na tému Politika rodovej rovnosti v práci národnostných rád národnostných menšín zorganizoval Centrum pre podporu žien z Kikindy v spolupráci s Misiou OEBS u Srbsku v rámci realizácie projektu  Podpora rodovej rovnosti v rámci Národnostných rád národnostných menšín zorganizoval.

Vo štvrtok 20. júla v priestoroch NRSNM v Novom Sade sa uskutočnilo 7. zasadnutie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Na tomto zasadnutí členovia Výboru prerokovali doterajšie zrealizované plány a hovorili o prioritných aktivitách do konca roka.

Zasadal Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

V pondelok 4. júla v priestoroch NRSNM v Novom Sade sa uskutočnilo 6. zasadnutie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Na tomto zasadnutí členovia Výboru prerokovali doterajšie zrealizované plány a hovorili aj o prioritných aktivitách do konca roka.

četvrtak, 30 jun 2016 00:00

Slávnostné podpisovanie zmlúv v NRSNM

Slávnostné podpisovanie zmlúv v NRSNM

Dňa 30. júna 2016 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo slávnostné podpisovanie Zmluvy o pracovno-technickej spolupráci medzi Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny (podpisovateľka predsedníčka Anna Tomanová Makanová) a Slovenským kultúrno osvetovým spolkom Šafárik z Dobanoviec (podpisovateľ predseda spolku Žeľko Čapeľa) v hodnote 200.000,00 rsd.

četvrtak, 07 april 2016 00:00

Slávnostné podpisovanie zmluvy

Slávnostné podpisovanie zmluvy

Dňa 7. apríla 2016 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo slávnostné podpisovanie Zmluvy o vykonávaní prác a výstavby hygienických zariadení v hodnote 300.000,00 rsd, v rámci domu, ktorý roku 2009 kúpila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a na realizáciu svojich aktivít ho používajú Kultúrno umelecký spolok Bratstvo, Miestny odbor Matice slovenskej, Spolok žien Oko a Klub mladých Kasper.

Úspešne ukončená 1.  Medzinárodná študentská simulácia Komitétu regiónov EÚ

Od 1. do 3. apríla v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v Novom Sade prebiehala Konferencia pod názvom CoRIUSS Vojvodina – Medzinárodná študentská simulácia Komitétu regiónov EÚ.

top