Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - Članci poređani po datumu: petak, 25 septembar 2020
Стипендије за средњошколце

Одлуком Комисије за стипендије на електронском састанку 14. септембра утврђена је сагласност за финансијску подршку средњошколцима. На редовном састанку одржаном у просторијама НРСНМ 24. септембра, комисија је одлучила да додели стипендију од укупно 55 кандидата за 27 ученика  у износу од 7.000,00 РСД у првом полугодишту и 8.000,00 РСД  у другом полугодишту. Стипендију ће добити 16 ученика Гимназије Јан Коллар у Бачком Петровцу, 10 ученика Гимназије Михајло Пупин у Ковачици и 1 ученик Средње медицинске школе у ​​Новом Саду.

 

Списак стипендиста:

 

Meno a priezvisko

škola

ročník

1

Katarina Ďurčianski

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

4

2

Valentina Hudec

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

4

3

Emilia Ganjiova

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

3

4

Martin Jan Javornik

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

4

5

Tijana Adamek

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

3

6

Ema Pudelka

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

2

7

Jana Opavskа

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

2

8

Martin Pekar

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

3

9

Teodora Šimonji

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

3

10

Daniel Miháľ

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

4

11

Nina Medovarski

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

3

12

Ema Turanova

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

3

13

Ana Hrubik

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

2

14

Ela Faraga

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

2

15

Sara Obuh

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

4

16

Jana Švec

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

3

17

Jarmilka Hrješiková

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

4

18

Una Brtkova

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

2

19

Marek Karkuš

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

4

20

Ivan Petrovič

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

2

21

Samuel Barca

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

3

22

Miroslav Dišpiter

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

3

23

Cicka Pavel Patrik

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

2

24

Svetlana Sladeček

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

2

25

Zuzana Hlavča

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

2

26

Marek Hrješik

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

3

27

Daniela Zatroch

SZŠ 7. apríla, Nový Sad

3

У наставку састанка, Комисија је предложила да додели једнократну финансијску подршку у износу од 7.000,00 ученицима уписаним у 1. годину средњих школа са словачким језиком наставе.

Конкурс за стипендирање словачких студената који студирају на факултетима у Србији биће отворен од 12. до 31. октобра 2020.

Из средстава које је обезбедила Канцеларија за Дијаспору, финансираће се подршка у укупном износу од 800 евра студентима словачких студија у Новом Саду.

.
top