Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - štvrtok, 31 október 2019

V Bratislave 25. a 26. októbra prebiehalo VI. valné zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Pred samým zhromaždením sa uskutočnilo zasadnutie Expertnej komisie, na ktorom sa v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zúčastnili Libuška Lakatošová, predsedníčka a Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie, ktorá je zároveň aj členkov Výkonnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

IMG-26e830dbaba2855d8af3bac2cbbe095b-V.jpg

25. 10. podvečer zasadala Výkonná rada a Generálna rada, ktoré pripravili VI. valné zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

IMG-f52b248cb7aa2b41fcbdbfc6d82b78ae-V.jpg

26. októbra prebiehali voľby do Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Na začiatku volebného zasadnutia, ktoré za Srbsko moderovala Svetlana Zolňanová, sa prihovorila Libuška Lakatošová v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Po uskutočnených voľbách, na mieste predsedu pokračuje už tretie volebné obdobie Vladimír Skalský, ako predstaviteľka NRSNM, Svetlana Zolňanová je zvolená za členku Výkonnej rady a generálnu tajomníčku Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Janko Šuľan v mene obce Báčsky Petrovec za člena Výkonnej rady, za členov Generálnej rady Jarmila Hromčíková za MSS a Branislav Kulík za KC Kysáč. Mária Andrášiková, ako predstaviteľka Asociácie slovenských pedagógov a Juraj Červenák ako individuálny člen sú zvolení za členov Zmierovacej a revíznej komisie.

IMG-3b1f570f43a0ba26571fe1ef84dc8534-V.jpg

27. októbra pokračovali aktivity Svetového združenia Slovákov v zahraničí Dňami zahraničných Slovákov, ktoré sa v tomto roku uskutočnili v Rakúsku, v mestečku Hainburg a vo Viedni.

IMG-c6f466ad4ced7c560e38a247b41b756d-V.jpg

Zverejnené v NRSNM
štvrtok, 31 október 2019 19:40

Choreografický seminár v Starej Pazove

V dňoch od 31. augusta do 1. septembra 2019 v Starej Pazove sa v organizácii Výboru pre kultúru NRSNM uskutočnil ďalší ročník choreografického seminára slovenského ľudového tanca, na ktorom sa zúčastnilo až 24 účastníkov. Boli to vedúci respektíve potenciálni vedúci folklórnych kolektívov v našich slovenských vojvodinských prostrediach. Na začiatku seminára sa frekventantom a ich vedúcim prihovorili predsedníčka NRSNM a predsedníčka SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove Libuška Lakatošová a výkonný riaditeľ tohto spolku Zdenko Uheli. Prednášateľkou bola naša známa a dlhoročná choreografka – učiteľka Ruženka Červenská, ktorá za svoju prácu získala početné uznania a ktorá je i dnes aktívnou choreografkou v SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, kde pracuje s folklórnym dorastom. R. Červenská tentoraz spracovala Slovenské tance z nášho prostredia a ich použitie v súčasnosti. Bolo to 14 tanečných celkov s rôznymi ozdobami pôvodných slovenských tancov z tunajšieho prostredia.

            Okrem nej na seminári prednášku o krojoch mal etnológ z Báčskeho Petrovca Marijan Pavlov a choreograf Janko Merník z Pivnice poukázal na špecifickosti pivnických tancov. Počas seminára slovenských ľudových tancov účastníkov sprevádzal mládežnícky ľudový orchester SKUS hr. Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Tempo seminára bolo nanаjvýš pracovné a robilo a debatovalo intenzívne do pozdných večerných hodín. Tieto folklórne dni víkendu boli uzavreté slávnostným udeľovaním diplomov, ktoré účastníkom a vedúcim udelila predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová. Kurzu sa zúčastnili frekventanti z Aradáča, Báčskeho Petrovca, Erdevíka, Kovačice, Kulpína, Kysáča, Bingule, Lugu, Nového Sadu, Padiny, Pivnice, Boľoviec, Šídu a Starej Pazovy.

            Choreografické sústredenie finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Zverejnené v Výbor pre kultúru
top