Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - streda, 02 október 2019

Komisie pre štipendiá Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na základe schváleného plánu a programu Výboru pre vzdelávanie na rok 2019 vyniesla rozhodnutie o udeleniu finančnej pomoci pre stredoškolákov nasledovným kandidátom :

Zverejnené v Výbor pre vzdelávanie
streda, 02 október 2019 15:46

Mladí divadelníci z Vojlovice na Slovensku

Detský divadelný súbor SKOS Detvan z Vojlovice za získané prvé miesto na Detskej divadelnej prehliadke 3xĎ v Starej Pazove vo vlaňajšom súťažnom roku získal zájazd na Slovensko. Hostiteľom našich odmenených súborov je už siedmy rok Dom Matice slovenskej v Galante a cestovné trovy súborom zabezpečuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Termín tohto zájazdu sa vždy ladí podľa termínu celoslovenskej detskej divadelnej prehliadky Zlatá priadka v Šali a tak bolo i toho roku. Mladí Vojlovičania v Galante a Šali pobudli v dňoch od 22. do 24. mája 2019.

Po príchode do Galanty a po občerstvení účastníci zájazdu získali niekoľko slov o Matici slovenskej a keďže sa privítanie uskutočnilo vo výstavnej miestnosti Domu Matice slovenskej v Galante, kde bola práve nainštalovaná výstava – Evka Kristínová, jednoducho kráľovná – mladým divadelníkom bola priblížená táto významnú osobnosť slovenskej divadelnej kultúry.

Hneď v prvý deň zájazdu 22. mája v podvečerných hodinách hod súbor vystúpil s divadelným predstavením na doskách Domu MS Galanta. V spoločenskej miestnosti Domovina zahrali divadelné predstavenie Rozmarín – o zakliatom vlkovi a Červenej čiapočke.      

2019 05 22 Galanta zahranicie2 c-minV ďalší deň sa po raňajkách vybrali do Šale na hlavný bod programu – Zlatá priadka, Celoslovenskú prehliadku detskej divadelnej tvorivosti, kde si pozreli víťazné predstavenia, zúčastnili sa aktívne na tvorivých dielňach, kde vlastnoručne vyrobili darčeky pre seba a svojich blízkych. Po obede sa presunuli na Termálne kúpalisko Vincov les v Sládkovičove, kde zostali celé poobedie. Tretí deň navštívili Vlastivedné múzeum, kde ich pani lektorka previedla celým múzeom aj s odborným výkladom. Deti videli archeologické vykopávky zo staršieho obdobia, meštianske bývanie z prelomu 19. a 20. storočia, sakrálne pamiatky, krojované postavy z okolia Galanty, keramiku, výnimočnú lekáreň, ktorá donedávna slúžila obyvateľom Galanty, obrazy, vodné mlyny v okolí Galanty, no aj zaujímavú výstavu Svet macíkov, ktoré zozbierala a zapožičala majiteľka medvedíkov z Maďarska. Potom sa presunuli do renesančného kaštieľa v Galante. Deti si pozreli priestory sobášnej siene, reprezentačných priestorov mesta Galanty, archeologické vykopávky z okolia Galanty a v neposlednom rade aj výstavu sklára, ktorý práve vtedy vystavoval v galantskom kaštieli.

Podľa Zlatice Gažovej, riaditeľky Domu MS Galanta

Zverejnené v Výbor pre kultúru
streda, 02 október 2019 15:40

Podpora divadla vo Vojlovici

Podľa Plánu a programu Výboru pre kultúru NRSNM boli vyčlenené prostriedky i na podporu detského divadelného predstavenia SKOS Detvan vo Vojlovici a to v ústrety 26. Prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ v Starej Pazove. Podporený bol nácvik divadelného predstavenia Rozmarín autorky predlohy Terezy Veberovej Oravcovej. Text preložila Kristína Gajanová, upravila ho Alisa Oravcová, ktorá zároveň bola i režisérkou predstavenia a autorkou choreografie. Rozmarín je bájka o začarovanom vlkovi a rockovej kapele zvierat, ktoré žijú v lese s Červenou čiapočkou a horárom. Kliatba je ukrytá vo vôni rozmarínu, ktorý osudovo spojí Červenú čiapočku a vlka. Hudba v predstvení je autorským dielom Žeľka Kolárika Žexa, napísaná je v rockovom duchu a inšpirovaná je slovenskými ľudovými piesňami. Vystúpili nádejní herci: Mario Beracka, Adam Kolárik, Andrej Holok, Sara Mitrovićová, Valentina Čriepková, Uroš Pavlov, Filip Bisak, Jana Mareková a Jana Beracková. Na uvedený projekt bolo vyčlenené 80.000,00 dinárov.

Zverejnené v Výbor pre kultúru
top