Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - december 2019
piatok, 27 december 2019 21:13

Pomoc pre študentov slovakistiky

Pomoc pre študentov slovakistiky

18. decembra 2019, pri oslave blýžiacich sa Vianoc na Filozofickej fakulte v Novom Sade boli podpísané zmluvy o finančnej podpore pre dve študentky zapísané do prvého ročníka na štúdium slovenského jazyka a literatúry na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade. Pomoc bola uhradená za október - december jednorázovo podľa zmluvy. Projekt podporuje NRSNM a ÚSZZ.

IMG-095a8e14b44c1392d7e8d387af41e3e2-V.jpg

Pivničania laureáti 50. Divadelného vavrína

Uzatvárajúcim ceremoniálom a udelením cien najúspešnejšim jednotlivcom a súborom dňa 3. novembra sa v Starej Pazove ukončila 50. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín. Pozdravy z Veľvyslanectva Slovenskej republiky priniesol Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne SR, ktorý podotkol, že divadlo je kľúčovým pilierom kultúrnych aktivít, ale aj garantom čistoty materinského jazyka. V mene Organizačno-správnej rady všetkým účastníkom a ustanovizniam, ktoré sa podieľali na organizácii, poďakoval Zdenko Uheli, predseda OSR. Divadlo so Slovákmi a Slováci s divadlom pretrvávajú vyše sto rokov a kým bude divadelných zanietencov, bude aj divadla, povedala okrem iného Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, ktorá aj zatvorila Divadelný vavrín 2019.

         Podľa ocenenia Lýdie Gedeľovskej, ktorá sledovala kultúru hovoreného slova na tohtoročnej prehliadke, vysoká úroveň javiskovej reči bola povšimnutá najmä v predstaveniach Tajomný šepot, Čo si videl, nevidel si! a Nálepky Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice a v predstavení WC Story SKC P.J. Šafárika z Nového Sadu. Najčistejšie a bez nárečových prízvukov odznela slovenčina v predstavení WC Story a preto cenu za kultúru hovoreného slova získal divadelný súbor z Nového Sadu. Potom sa slova ujala Milina Chrťanová, predseníčka odbornej poroty.

         Na divadelnej prehliadke sa zúčastnilo osem divadelných predstavení v konkurencii o ceny z nasledujúcich slovenských vojvodinských prostredí: Pivnice, Vojlovice, Nového Sadu, Kysáča, Lalite a Aradáča.

         Podľa ocenenia odbornej poroty (hodnotili Miroslav Benka, Milina Chrťanová a Zdenko Kožík prvú cenu a sošku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny získalo predstvenie Čo si videl, nevidel si! OD Janka Čemana z Pivnice. Režisérka tohto predstavenia Katrína Mišíková Hitzingerová je odmenená za najúspešnejšiu réžiu a za pôvodnú predlohu. Z tohto súboru odmenený je aj najúspešnejší herec na prehliadke Jozef Chrček a najlepší debutant Kristián Baďura. Za kostýmy v tomto predstavení odmenená je Ema Kristoferová.               Z druhého predstavenia pivnického divadla Tajomný šepot odmenený je Boris Merník za najlepšiu epizodnú postavu a Jan Šimon za najúspešnejšiu scénografiu.             Z tretieho predstavenia ochotníkov z Pivnice Nálepky diplom za herecký výkon dostal sa Jánovi Kmeťkovi.

         Druhú cenu získalo predstavenie V štátnom záujme z Kysáča. Tomuto súboru dostalo sa ocenie za najlepší kreatívny divadelný čin a herečka Tatjana Klinková stvárnila nejlepšiu epizodnú postavu. Diplom za herecký výkon získali Svetlana Gašková, Kristián Križan, Ivan Privizer a Branislav Čeman.

         Tretiu cenu získalo predstavenie Zabíjačka z Aradáča. Tomuto súboru sa dostala aj špeciálna cena za kolektívnu hru a odmenené sú aj Verona Abelovská Petráková a Helena Bartošová za najúspešnejšie stvárnené hlavné ženské postavy na prehliadke.

         Druhá špecialna cena za najlepšiu choreografiu sa dostala Alise Oravcovej, ktorá získala aj diplom za herecký výkon. Diplomom za herecký výkon odmenená je aj Daniela Valentová z Lalite.

         Na počesť odmenených a na radosť divákov Slovenské vojvodinské divadlo z Báčskeho Petrovca predviedlo predstavenie SVÆTY ZA DEDINOU, na motívy hry Portugal autora Zoltána Egressyho a v réžii Dušana Bajina.

         Divadelný vavrín spolu organizovali a financovali: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Stará Pazova, SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Podľa Anny Simonovićovej

Foto – autorka

Odmenení_na_Vavrine-min.jpg

Zverejnené vVýbor pre kultúru
pondelok, 23 december 2019 19:31

54 . Stretnutie v pivnickom poli

54 . Stretnutie v pivnickom poli

V Pivnici od 7. do 8. decembra 2019 prebiehal 54. Festival spevákov slovenských pôvodných ľudových piesní – Stretnutie v pivnickom poli. Toho roku sa festivalu sa zúčastnilo 13 spevákov zo slovenského vojvodinského prostredia a sprevádzal ich ľudový orchester pod vedením Valentína Michala Grňu. Konferеnciu pre všetky tri koncerty mala Anna Zorňanová a festival otvorila predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

Odborná porota, ktorá hodnotila prednesy a autentickosť piesní, pracovala v zložení: Jarmila Juricová Stupavská, Mária Zdravkovićová a Miroslav Hemela a ľudový odev účastníkov hodnotil mladý etnológ Patrik Rago.

Odborná porota udelila nasledujúce ceny. Za interpretáciu prvú cenu Martine Agarskej z Boľoviec, ktorá získala i Cenu NRSNM, druhú cenu Vladimírovi Kriškovi z Hložian, tretiu cenu Andrei Koruniakovej z Kulpína a ďalšiu tretiu cenu Shaili Ponigerovej Forero z Báčskeho Petrovca.

Ceny za autentickosť piesne získali Jarmila Hajková z Kovačice a Vladimír Ábelovský z Aradáča. Špeciálnu cenu za angažovanie sa vo viacerých oblastiach hudobného života vojvodinských Slovákov získala Iveta Kováčová z Báčskeho Petrovca. Ceny za tradičný ľudový odev získali Silvia Ferková z Hložian a Iveta Kováčová z Báčskeho Petrovca.

Cenu poroty obecenstva získali Pivničan Janko Merník a Hložančan Vladimír Kriška.

Ceny odmeneným udeľovala predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM Anna Čapeľová.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na 54. Stretnutie v pivnickom poli vyčlenila 180.000,00 dinárov a osobitne prispel i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

DSC 0873-min

 

Fotografie: Miroslav Pap, týždeník Hlas ľudu

Zverejnené vVýbor pre kultúru
Seminár kreatívneho písania  a vyhodnotenia literárnych súťaží

Výbor pre kultúru NRSNM v Lugu dňa 18. decembra 2019 v spolupráci s tamojšou Základnou školou Jovana Popovića zorganizoval tri podujatia na popularizáciu literárnej tvorby: Seminár kreatívneho písania, ktorý je i projektom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vyhodnotenie žiackej literárnej súťaže žiakov vyšších ročníkov základných škôl a stredných Čo dokáže pekné slovo a vyhodnotenie literárnej súťaže detského časopisu Zornička. Súťaž žiakov a dospelých autorov píšucich pre deti podporili i Slovenské vydavateľské centrum a časopis pre deti Zornička. Úvodom podujatia sa prihovoril podpredseda NRSNM Pavel Surový a poslanec AP Vojvodiny, ktorý pri tejto príležitosti lužskej škole daroval dva notebooky a úradujúca riaditeľka NVU Hlas ľudu Anna Huďanová im spred tejto ustanovizne venovala knihy. Darčeky v mene školského kolektívu v Lugu prijala profesorka triednej výučby Miluška Kolárová, ktorá vyjadrila slová vďaky za vzácne pomôcky na skvalitnenie vyučovacieho procesu v tomto prostredí.

Literárny happening v Lugu zoskupil aj domácich žiakov nižších ročníkov a odmenených žiakov zo súťaže, ktorým svojráznou odmenou bolo zúčastniť sa na uvedenom work shope. Seminár kreatívneho písania veľmi iniciatívne a tvorivo viedol univerzitný profesor a spisovateľ Dr. Zoroslav Spevák. Keďže v učebni, kde sa hravo zvládali dané úlohy, boli prítomné aj profesorky odmenených žiakov, aj tie sa do dielne aktívne zapojili a boli to pre všetkých skutočne podnetné a uvoľnené chvíle, z ktorých si každý odniesol kus inšpirácie do ďalšej tvorby.

Po ukončení seminára dostali priestor najmladší účastníci týchto podujatí – žiaci z Lugu. Tentoraz v úlohe recitátorov a spevákov, ktorých pripravili učitelia Miluška Kolárová a Miroslav Báďonský. Bol to nadovšetko sympatický umelecký predel, po ktorom sa začalo udeľovanie cien zo žiackej literárnej súťaže Čo dokáže pekné slovo. Práce žiakov hodnotli úradujúca riaditeľka NVU Hlas ľudu Anna Huďanová a Milinka Chrťanová, úradujúca asistentka pokrajinského tajomníka národnostných menšín – národnostných spoločenstiev APV. Takže v kategórii stredoškolákov prvú cenu získala Valentína Hudecová z Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, druhú cenu – Karmena Kováčová, tiež žiačka petrovského gymnázia a tretiu cenu získal Andrej Simendić, žiak Ekonomickej školy Vuka Karadžića v Starej Pazove. Špeciálnu cenu v tejto kategórii získal Ján Farkaš, žiak Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici. V kategórii vyšších ročníkov základných škôl prvú cenu získala Milinka Glóziková zo Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici, druhé ceny získali Andrej Dudáš zo Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči a Dejan Muninović, žiak Základnej školy maršala Tita v Padine. Tretie boli Sara Kováčová a Jasminka Hromčíková zo Základnej školy Bratstva a jednoty v Bielom Blate. I v tejto kategórii boli udelené špeciálne ceny. Získali ich Igor Ferko a Ema Speváková zo Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, tiež Patrik Haviar z kovačickej základnej školy. Ceny im slávnostne udeľovali Pavel Surový a Anna Huďanová.

A do tretice k udeľovaniu tradičnej súťaže časopisu Zornička, ktorú finančne podporuje Výbor pre kultúru NRSNM, úvod patril Dr. Zoroslavovi Spevákovi. Podal v ňom zdôvodnenie odbornej poroty, v ktorej pracoval spolu s Annou Spevákovou, profesorkou slovenčiny a riaditeľkou Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci. Podľa ich rozhodnutia ceny v kategórii prózy prvú cenu získala Martina Bartošová, druhý bol Miroslav Gašpar a tretia Katarína Mosnáková-Bagľašová. V kategórii poézie prvou bola Mária Vršková a druhú a tretiu cenu získal Ján Valenta. Odmeneným autorom ceny udeľovali Pavel Surový a Dr. Zoroslav Spevák, ktorý po udeľovaní cien optimisticky vyhlásil, že celkovo má dobrý pocit zo súťaže a že naša tvorba pre deti prejavuje určitý druh vitality.

Zverejnené vVýbor pre kultúru

Fotka_3.jpg

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v sobotu, 30.11.2019, na ZŠ Maršala Tita v Padine usporiadal Seminár pre mladých slovenských recitátorov. Seminár bol zameraný na propagovanie recitačného umenia medzi najmladšími a zapájanie čím väčšieho počtu detí do recitátorstva ako oblasti umeleckého prednesu krásneho slova. Účastníci dielne boli žiaci z Padiny, Kovačice, Hložian a Báčskeho Petrovca.

Fotka 2-min 1

Prítomných privítal Janko Kolárik, predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM, tiež predseda Rady Miestneho spoločenstva Padina. A v mene organizátora tohto podujatia sa účastníkom prihovorila Anna Horvátová, predsedníčka Výboru pre informovanie NRSNM, potom aj Tatiana Vujačićová, podpredsedníčka NRSNM.

Fotka_4.jpg

Recitátorskú dielňu viedla Mária Kotvášová-Jonášová, spisovateľka pre deti a mládež, tiež profesorka slovenčiny. Svoju dlhodobú skúsenosť v oblasti recitátorstva si rozdelila so žiakmi v podobe praktických rád o tom, ako sa pri prednese umeleckých textov treba správať. Hovorila o najčastejších chybách, ktoré sa stávajú pri recitovaní, pretože veľmi vplývajú na celkový dojem prednesu. Plasticky a presvedčivo demonštrovala a porovnávala správne a nesprávne vyslovený text. Zmienila sa aj o tom, aké dôležité je správanie recitátora na scéne. A nakoniec zdôraznila, ako veľmi je pri recitovaní dôležitá dobrá výslovnosť, ktorú si však treba stále zlepšovať častými cvičeniami. A prezradila mladým recitátorom, že tesne pred vystúpením sa hovorové ústroje najlepšie rozhýbu rýchlym vyslovovaním na ten účel vymyslených viet.

         V duhej časti tejto dielne recitátori interpretovali básne a umelecké texty, ktoré si vopred pripravili.

Fotka 5-min

Po pracovnej časti seminára mladí frekventanti spolu so svojimi učiteľmi navštívili padinský etnodom, kde mali príležitosť naučiť sa niečo viac aj o minulých časoch tejto osady, keď im o dejinách Slovákov v Padine hovorila knihovníčka Zdenka Obšustová.

Toto podujatie finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Zasadala Koordinácia národnostných rád národnostných menšín

Vo štvrtok, 12. decembra 2019 v priestoroch Národnostnej rady maďarskej národnostnej menšiny v Subotici, zasadala Koordinácia národnostných rád národnostných menšín v Srbsku za účasti 15 národnostných rád. Slovenskú menšinu predstvovali predsedníčka, Libuška Lakatošová a koordinátorka pre vzdelávanie a členka Národnej osvetovej rady Srbska, Svetlana Zolňanová, keďže na dennom poriadku boli aktivity späté s otázkou menšinového vzdelávania.

V druhej časti zasadnutia sa konalo stretnutie s ombudsmanom Mr. Zoranom Pašićom, kde národnostné rady mali príležitosť prezentovať najpálčivejšie otázky uskutočnenia menšinových práv. Pri tejto príležitosti sa vytýčili aj problémy vo vydávaní učebníc v menšinovej reči.

Zverejnené vNRSNM
piatok, 13 december 2019 21:14

Z 9. zasadnutia NRSNM

Z 9. zasadnutia NRSNM

V Novom Sade dňa 21. novembra 2019 so začiatkom o 18.00 hodine v Zhromaždení AP Vojvodiny sa za prítomnosti 24 členov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny uskutočnilo 9. pracovné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Program rokovania bol na samom zasadnutí doplnený o ďalší nový bod, čiže o Schválenie Rozhodnutia o mimoriadnom udelení plakiet NRSNM zaslúžilým jednotlivcom.

         Po schválení programu rokovania nasledovalo schválenie zápisníc z 5. pracovnej schôdze ako i zo 6., 7. a 8. elektronickej schôdze NRSNM, ktoré sa medzičasom uskutočnili. Schválená bola demisia podpredsedníčky Výkonnej rady NRSNM Anny Huďanovej s cieľom vyhnúť sa konfliktu záujmov, keďže sa medzičasom stala riaditeľkou NVU Hlas ľudu. Do tejto funkcie bol v rámci osobitného bodu zvolený Hviezdoslav Čmelík. Osobitným bodom rokovania bola podaná Informácia o kádrových zmenách v NVU Hlas ľudu, schválený bol Finančný plán NVU Hlas ľudu na rok 2019 a schválený bol i Plán a program NVU Hlas ľudu, týždenníka Hlas ľudu a časopisu Vzlet na rok 2019. V rámci bodu Stanovisko k voľbe riaditeľa Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov väčšinou hlasov členovia NRSNM podporili prihlášku kandidáta na riaditeľa ÚKVS Vladimíra Francistyho, V rámci ďalšieho bodu zdôvodnenie k schváleniu Správy o realizácii ročného plánu Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v školskom roku 2018/2019 a ročného plánu práce tohto gymnázia na rok 2019/2020 podala Svetlana Zolňanová. V pokračovaní bolo prijaté Rozhodnutie o účasti NRSNM na projekte národnostných menšín v novej finančnej perspektíve EÚ pod názvom Dunaj nás spája. Informáciu Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja ohľadom vytvorenia oddelenia v slovenskom jazyku na Základnej škole Savu Šumanovića v Erdevíku podala Svetlana Zolňanová. Informáciu o udelených štipendiách pre stredoškolákov a študentov v akademickom roku 2019/2020 podal Janko Havran. Nasledoval bod programu rokovania, v rámci ktorého sa schválili mienky a stanoviská NRSNM týkajúce sa výborov pre vzdelávanie, úradné používanie jazyka a písma a informovania NRSNM. V rámci doplneného bodu bolo schválené Rozhodnutie o mimoriadnom udelení plakiet NRSNM Jej Excelencii Dagmar Repčekovej, veľvyslankyni Slovenskej republiky v Belehrade, končiacej svoj diplomatický mandát v Srbsku, za vynikajúcu spoluprácu s našou strešnou inštitúciou Slovákov v Srbsku, ako i za jej obetavosť a za osobné angažovanie sa v prospech tunajšej slovenskej národnostnej menšiny a prof. Dr. Jánovi Kišgecimu za šírenie dobrého mena našej krajiny vo svete ako i za prezentovanie vojvodinských Slovákov na tých najvyšších vedeckých úrovniach a za jeho prínos k zveľaďovaniu kultúrnej identity a zvyšovanie spoločenského a národného povedomia.

Zverejnené vNRSNM
piatok, 13 december 2019 21:10

Mikuláš v Bratislave

Mikuláš v Bratislave

Odmenení žiaci základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským pobudli od 5. - 8. 12. 2019 v Bratislave na Mikulášskych dňoch v sprievode učiteliek Soni Zahorcovej a Milušky Anušiakovej majerovej a podpredsedníčky NRSNM Tatiany Vujačićovej. Najúspešnejší recitátori, herci z divadelných prehliadok a speváci z Rozspievaných klenôt mali príležitosť navštíviť Vianočné trhy, divadlo v Bratislave a pobaviť sa pri stromčeku, kde im darčeky pripravili organizátorky z Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave. Projekt finančne podporila MSS a NRSNM.IMG-c7b883962beb5564af1aeb6b5582a976-V.jpg

IMG-77a2206d75fa93ff78e0bc65e1f20bf1-V.jpg

piatok, 13 december 2019 21:02

Podpísané zmluvy o štipendovaní

Podpísané zmluvy o štipendovaní

V stredu, 11. decembra 2019 boli v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny podpísané zmluvy o štipendovaní 6 študentov slovenskej národnosti, ktorí študujú na fakultách v Srbsku. Predsedníčka NRSNM, Libuška Lakatošová a koordinátorka pre vzdelávanie, Svetlana Zolňanová, zaželali študentom úspešné štúdium a požiadali o zapájanie sa do života slovenskej menšiny a zachovávanie kultúry a slovenských tradícií a jazyka. Podporu v hodnote 4.000,00 na desať mesiacov, zýskali študentky slovakistiky, matematiky, nemeckého jazyka, práva a žurnalistiky.

            Následne zmluvu o finančnej podpore podísalo aj 8 stredoškoláčok zo Strednej zdravotníckej škole 7. apríla v Novom Sade, ktoré navštevujú striedu so slovenkou vyučovacou rečou.

IMG_20191211_142017_BURST001_COVER.jpg

IMG_20191211_140620_BURST001_COVER.jpg

 

 

 

Strana 1 z 2
top