Tel/Fax
+381 21 422 989
piatok, 01 február 2019 12:59

1. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
1. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie

23. januára 2019 sa v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny konalo 1. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie. Členom výboru sa prihovorila predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a rozhodnutia o vymenovaní členov do výboru rozdelil predseda Janko Kolárik. Po konštituovaní, členovia výboru analyzovali správu o činnosti VPV za rok 2018 a vypracovali predbežný plán práce a finančný plán výboru na rok 2019. Zvolili si členov do Komisie pre štipendiá: Tatianu Brtkovú, Vieroslavu Struhárová, Libušu Simendićovú a Janka Havrana, ako aj tímy na vypracovanie učebných osnov pre 3. a 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia. Členovia VPV schválili tím na zachovanie slovenského jazyka na predškolských ustanovizniach a stredných školách, ktorý budu tvoriť učiteľky, ktoré angažuje Národnostná rada na realizáciu hodín slovenčiny.

1. zasadnutie 2019

Koordinátorka pre vzdelávanie informovala členov výboru o aktivitách z oblasti vzdelávanie, ktoré boli predostreté Národnostným radám na porade v Belehrade. NRNM si preberajú činnosť, viažúcu za vypracovanie učebných osnov, záverečných skúšok a budu koordinovať vydávanie učebníc v jazykoch národnostných menšín. Tiež sa bude konať školenie pre predmetových učiteľov v spolupráci s materskou krajinou, čo by sa malo dohodnúť s ministerstvom SR na porade 25.januára. NRSNM má vypracovať návrhy aktivít pre slovenskú menšinu, ktoré by sa mali zaradiť do Zmluvy o medzištátnej dohody dvoch ministerstiev a odovzdať do 1. marca.

1. zasadnutie 2019 3

            Členovia výboru sa dohodli aj o možnosti elektronického informovania sa navzájom o jednotlivých témach z oblasti vzdelávania a o možnosti elektronického posudzovania žiadostí, ktoré NRSNM má dať v súlade s patričnými zákonnými predpismi.

Čítať 778 krát
top