Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - štvrtok, 24 jún 2021
štvrtok, 24 jún 2021 10:48

65. Literárne snemovanie

65. Literárne snemovanie

       

  Dňa 19. júna 2021 v organizácii Slovenského vydavateľského centra a za podpory Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kolára v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo 65. Literárne snemovanie, naše najstaršie kultúrne podujatie vojvodinských Slovákov. Tohtoročné príspevky na snemovaní boli venované životným jubileám spisovateľov a vedeckých pracovníkov: Paľa Saba Bohuša (100. výročie narodenia), Daniela Pixiadesa (90), Michala Ďugu (70), Zlatka Benku (70), Anny Makišovej (60), Ladislava Čániho (60), Adama Svetlíka (60), Jána Salčáka (60), Michala Babiaka (60) a Zuzany Čížikovej (50). Prítomných privítala šéfredaktorka Nového života Zdenka Valentová-Belićová, tiež sa prihovorili i predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM Anna Čapeľová i riaditeľ SVC Vladimír Valentík. Prítomná bola i podpredsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Anna Horvátová. Úvodom k podujatiu bolo udelenie autorských výtlačkov najnovších knižných vydaní SVC – Milanovi Kolarskému, Miroslavovi Aleksićovi a Zdenke Valentovej Belićovej, ktoré im odovzdal riaditeľ SVC Vladimír Valentík. V druhej časti snemovania bola udelená tradičná Cena Nového života za rok 2020, ktorú udelili Michalovi Babiakovi za esej Orffovo inštrumentárium v Kulpíne, uverejnenú v Novom živote, č. 5-6, 2020. Komisia na udelenie tejto ceny pracovala v zložení: Marta Pavčoková, Anna Funtíková a Katarína Pucovská, ktorá cenu aj zdôvodnila. Michal Babiak, ktorý žije a pracuje na Slovensku, bol znemožnený pricestovať na snemovanie, takže sa poďakoval video záznamom.

 

 

 

 

Zverejnené vVýbor pre kultúru
Významné ženy národnostných menšín

Dňa 17. júna 2021 v Novom Sade v organizácii pokrajinského ochrancu občanov – ombudsmana v spolupráci s národnostnými radami národnostných menšín sa uskutočnilo podujatie s názvom Významné ženy národnostných menšín. Účastníkov privítali zástupcovia pokrajinského ombudsmana pre rodovú rovnosť a ochranu práv národnostných menšín Snežana Kneževićová a János Oros. Cieľom podujatia bolo upriamiť pozornosť na umelecké, intelektuálne, vedecké, prekladateľské, vzdelávacie a pedagogické aktivity žien. Dr. Suzana Kujundžićová Ostojićová, predsedníčka Národnostnej rady národnostnej menšiny Bunjevcov, hovorila o práci spisovateľky Marije Đorđevićovej Malagurskej a o práci sochárky Any Bešlićovej. Edvina Erdedi z Národnostnej rady maďarskej národnostnej menšiny predstavila život a dielo významnej herečky Ibi Romhanyi, zatiaľ čo profesorka na katedre slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade prof. Dr. Anna Makišová hovorila o práci významnej slovenskej lingvistky, prekladateľky, esejistky a pedagogičky prof. Dr. Márie Myjavcovej. Spred Národnostnej rady rómskej národnostnej menšiny Slađana Teodorovićová predstavila prácu profesorky odborných štúdií doktorky Marije Aleksandrovićovej, ktorá ako prvá Rómka získala doktorát v odbore literatúra. Irina Hardi Kovačevićová hovorila o živote, práci a tvorivých úspechoch rusínskej divadelnej a filmovej herečky Ireny Kolesarovej, zatiaľ čo Dr. Tatjana Petrika za rumunskú národnostnú radu predstavila prácu Dr. Rodiky Petky, špecialistky pracovného lekárstva. Či už prispeli k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti alebo sa nezištne venovali umeniu, zlepšeniu vzdelávacích vzorov, posilneniu národného povedomia a identity príslušníkov národných spoločenstiev, všetky vyššie uvedené ženy môžu byť veľkým povzbudením a inšpiráciou. Zoznam takýchto žien je prakticky nekonečný a predstavuje nevyčerpateľný zdroj pre organizovanie podobných stretnutí i v nasledujúcom období.

IMG 20210617 100804 resized 20210624 111742884

Zverejnené vNRSNM
top