Tel/Fax
+381 21 422 989
štvrtok, 07 február 2019 11:07

Z prvého zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Z prvého zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM

Dňa 1. februára 2019 na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie nového zloženia Výboru pre kultúru NRSNM, ktoré bude pracovať v nasledujúcom štvorročnom období 2018 – 2022.

Zasadnutím predsedala novozvolená predsedníčka výboru Anna Čapeľová a zasadnutia sa zúčastnili i predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, podpredseda NRSNM Pavel Surový ako i člen Výkonnej rady NRSNM poverený kultúrou Ján Makan. Z novozvolených členov výboru sa zúčastnili: podpredsedníčka výboru Miruška Kočišová a ďalší členovia Boris Babík, Jaroslav Múdry, Katarína Kalmárová, Danica Vŕbová, Ján Tomáš, Anna Zolnajová, Tatjana Štaubová, Tijana Farkašová, Miroslav Brna a Andreja Vozárová.

IMG 0618

 

Po uvítacích slovách predsedníčky výboru následne sa prihovorili i podpredseda NRSNM P. Surový, predsedníčka NRSNM L. Lakatošová a J. Makan, poverený kultúrou spred Výkonnej rady NRSNM. Všetci traja zaželali úspešný štart najmladšiemu zo štyroch výborov NRSNM.

IMG 0593

            Po schválení programu rokovania uskutočnilo sa konštituovanie samotného Výboru pre kultúru NRSNM vzápäti ktorého sa každý člen výboru predstavil predovšetkým v súvislosti s jeho pôsobením na poli kultúrnom. V rámci ďalšieho bodu bola schválená Správa o činnosti Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2018 so všetkými podujatiami a aktivitami, ktoré realizovalo zloženie výboru z minulého mandátneho obdobia. Predsedníčka výboru Anna Čapeľová v rámci ďalšieho bodu hovorila o programovej koncepcii výboru a smerovaniach v oblasti kultúry vojvodinských Slovákov.

IMG 0648

 

Nasledoval bod programu rokovania – Plánu a programu Výboru pre kultúru na rok 2019, ktorý je v tejto fáze podaný zatiaľ iba ako návrh a ktorý bude schválený na zasadnutí NRSNM. Akcent programových aktivít je na zachovaní nie iba hodnôt slovenskej tradície, ale i na pestovaní súčasných foriem slovenskej vojvodinskej kultúry. Podporované budú aktivity a podujatia, ktorých nositeľmi budú mladé generácie – od toho najútlejšieho veku až po vek dospievajúcej a študujúcej mládeže. Bude sa pokračovať na podpore celomenšinových festivalov, ku ktorým pribudli i Rozospievaný Sriem v Starej Pazove, Festival krojov Slovákov v Srbsku v Kysáči a Prehliadka slovenských krojov v Laliti. Členovia výboru priamo budú zapojení i do realizačných telies našich celomenšinových festivalov. Návrh plánu a programu bol jednoznačne schválený. Členovia výboru podporili i návrh predsedníčky A. Čapeľovej, aby na Cenu Ondreja Štefanka v oblasti literárnej tvorby bol nominovaný Dr. Zoroslav Spevák a aby na Cenu Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov bol nominovaný Dr. Juraj Súdi.

IMG 0595

            Výbor zasadal v tvorivom a konštruktívnom ovzduší s predsavzatím, že bude zasadať častejšie a aktívne sa podieľať v účasti množstva kultúrnych podujatí.

IMG 0600

Čítať 1084 krát
top