Tel/Fax
+381 21 422 989
pondelok, 04 február 2019 12:05

1. zasadnutie Výboru pre informovanie

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
1. zasadnutie Výboru pre informovanie

Prvé zasadnutie nového zloženia Výboru pre informovanie prebiehalo v stredu 30. januára v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade.

Na začiatku zasadnutia členom výboru sa prihovorila predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová. Prítomným bolo udelené rozhodnutie o vymenovaní členov do výboru. Výbor pre informovanie NRSNM v nadchádzajúcom štvorročnom mandátnom období bude pôsobiť v nasledovnom zložení: Anna Horvátová (predsedníčka), Miloslav Chrťan (podpredseda), Nataša Kolárová, Vladimír Hudec, Mária Lovreová, Pavel Gaža, Daniel Spevák, Suzana Kokavská, Anička Chalupová, Ján Špringeľ, Milana Arňašová, Hviezdoslav Čmelík a Jaroslav Stevanov. Člen Výkonnej rady NRSNM poverený informovaním bude Zlatko Lenhart.

20190130 130552

Po konštituovaní výboru nasledovalo schvaľovanie Rokovacieho poriadku VPI NRSNM, a schvaľovanie predbežnej programovej koncepcie predsedníčky Výboru pre informovanie. Ako novozvolená predsedníčka VPI Ana Horvátová povedala, Výbor sa v nadchádzujúcom období svojou činnosťou aj naďalej bude zakladať za kvalitné informovanie v slovenskej reči.

20190130 130522

Pozitívne osvedčená praks z uplynulého obdobia sa zachová, a tak výbor aj naďalej bude realizovať bežné aktivity počas slovenských národných slávností ako je Press stredisko a organizácia Stretnutia slovenských novinárov. Cestou súbehov VPI bude podporovať výrobu televíznych, hraných, hudobných a iných obsahov, ako aj zveľadenie internet produkcie a web obsahov. Výbor v nastúpajúcom období sa predovšetkým sústredí na mladých, a bude podporovať terajších a budúcich novinárov organizáciou školenia a podporovaním ďalšieho zdokonaľovania novinárskej práce. Nevyostane ani podpora lokálnym médiám a podpora dopisovateľskej činnosti. Novozaložený Výbor pre informovanie bude pôsobiť bez komisií. Na prvom zasadnutí VPI bola prezentovaná aj správa o činnosti na rok 2018, ktorú podala koordinátorka Výboru pre informovanie.

Po ukončení prvého zasadnutia nasledovala tlačovka pre médiá.

Čítať 1848 krát
top