Tel/Fax
+381 21 422 989
utorok, 24 apríl 2018 00:00

Zástupcovia pokrajinského ombudsmana navštívili NRSNM

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Zástupcovia pokrajinského ombudsmana navštívili NRSNM

Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny navštívili Janos Orosz, zástupca pokrajinského ombudsmana zodpovedný za ochranu práv národnostných menšín a Snežana Knežević, zástupkyňa pokrajinského ombudsmana zodpovedná za rodovú rovnosť.

Predsedníčka Anna Tomanová Makanová informovala hostí o doterajšej práci NRSNM a o aktuálnej situácii v rade, vyjadrila pripomienky k pripravovanej novele Zákona o národnostných radách národnostných menšín a zmienila sa aj o otázke zápisu príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny do osobitného voličského zoznamu a k nastávajúcim voľbám do národnostných rád.

Snežana Knežević skonštatovala, že NRSNM v oblasti rovnosti pohlaví patrí k vzorovým národnostným radám, ktoré v úplnosti rešpektujú všetky legislatívne normy v tejto oblasti a ktoré v rámci svojej organizačnej štruktúry vytvorila aj osobitný orgán zodpovedný za problematiku práva žien.

Pracovnej schôdze sa zúčastnili aj Svetlana Zolňanová, koordinátorka Výboru pre vzdelávanie, Svetluška Hlaváčová, koordinátorka Výboru pre kultúru, Jarmila Takáčová, koordinátorka Výboru pre informovanie, Mária Poptešin, koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma a Ladislav Čáni, tajomník NRSNM.

 

Čítať 1062 krát
top