Výbor pre vzdelávanie období 2018 – 2022

/ AKTUALITY /


VIACEJ…

Správy o činnosti a plányŠtruktúra

Tatiana Naďová

Tatiana Naďová

predsedníčka

Katarína Vrabčeniaková

Katarína Vrabčeniaková

podpredsedníčka

Členovia Výboru pre vzdelávanie:

Tatiana Brtková

Tatiana Brtková

Mária Andrášiková

Mária Andrášiková

Božena Levárska

Božena Levárska

Mariena Korošová

Mariena Korošová

Juraj Súdi

Juraj Súdi

Mária Galasová

Mária Galasová

Тatiana Nemetová

Тatiana Nemetová

Miluška Kolárová

Miluška Kolárová

Zuzana Halabrínová

Zuzana Halabrínová

Rasťo Dudok

Rasťo Dudok