Výbor pre úradné používanie jazyka a písma období 2018 – 2022

/ AKTUALITY /


VIACEJ…

Správy o činnosti a plányŠtruktúra

Vladimír Francisty

Vladimír Francisty

predseda

Ján Pálik

Ján Pálik

podpredseda

Členovia Výboru pre úradné používanie jazyka a písma:

Igor Feldy

Igor Feldy

Jaroslav Javorník

Jaroslav Javorník

Slaďan Srdić

Slaďan Srdić

Ján Šuľan

Ján Šuľan

Bрanislav Slivka

Bрanislav Slivka

Ján Šimák

Ján Šimák

Daniela Lazorová

Daniela Lazorová

Miroslav Oravec

Miroslav Oravec

Daniela Chalupková

Daniela Chalupková