Výbor pre informovanie období 2018 – 2022

/ AKTUALITY /


VIACEJ…

Správy o činnosti a plányŠtruktúra

Anna Horvátová

Anna Horvátová

predsedníčka

Milo Chrťan

Milo Chrťan

podpredseda

Členovia Výboru pre informovanie:

Nataša Kolárová

Nataša Kolárová

Vladimír Hudec

Vladimír Hudec

Mária Lovreová

Mária Lovreová

Pavel Gaža

Pavel Gaža

Daniel Spevák

Daniel Spevák

Suzana Kokavská

Suzana Kokavská

Anna Lešťanová

Anna Lešťanová

Ján Špringeľ

Ján Špringeľ

Milana Arňašová

Milana Arňašová

Hviezdoslav Čmelík

Hviezdoslav Čmelík

Jaroslav Stevanov

Jaroslav Stevanov