Slávnostné zasadnutie NRSNM

V podvečer tohtoročných Slovenských národných slávností dňa 11. augusta 2022 vo veľkej sale Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie NRSNM.…

PO 11. ROKOCH NAMÁHAVEJ PRACE

Slovník právnej terminológie srbsko – slovenský konečne i v tlačenej podobe Vedeniu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v rámci Výboru pre úradne používanie…

Predsedníčka NRSNM u poverenkyni pre ochranu rovnoprávnosti

Dňa 14. júla 2022 predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová sa v Belehrade stretla s poverenkyňou pre ochranu rovnoprávnosti Brankicou Jankovićovou. Cieľom ich stretnutia…

INFORMAČNÁ BROŽÚRA O PRÁVE PLNOLETEJ OSOBY POŠKODENEJ TRESTNÝM ČINOM

KOMU A AKO NAHLÁSIŤ TRESTNÝ ČIN? Na koho sa obrátiť? Ak bol na Vás spáchaný trestný čin, alebo ste videli, že…

Deň zahraničných Slovákov

V Sade Janka Kráľa v Bratislave sa už tradične organizujú oslavy Dňa zahraničných Slovákov. V utorok 5. júla v organizácii Úradu…

Výbor pre informovanie
Výbor pre informovanie
Výbor pre vzdelávanie
Výbor pre vzdelávanie
Výbor pre kultúru
Výbor pre kultúru
Výbor pre úradné používanie jazyka a písma
Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

Srbsko – slovenský slovník administrativno – právnickej terminológie

Galéria