Dipl. Ing. Samuel Žiak, predseda Výboru pre informovanie NRSNM

Narodil sa 6. júla 1958 v Silbaši (Vojvodina, Srbsko). V roku 1985 ukončil štúdium na Poľnohospodárskej fakulte Univerzity v Novom Sade. V rokoch 1986 – 2001 pôsobil ako redaktor Slovenskej redakcie TV Nový Sad, 2001 – 2002 bol riaditeľ lokálnej televízie TV Báčska Palanka.  Bol aj riaditeľom súkromnej mliekarne (2002 – 2007). V roku 2007 sa stáva redaktorom Vysielania pre dedinu Slovenskej redakcie Rádio-televízie Vojvodiny, v rámci ktorej sleduje vidiecku problematiku.
V novinárstve sa však zaoberá aj problematikou slovenského menšinového spoločenstva vôbec. V roku 2003 sa zapojil do činnosti NRSNM – ako podpredseda a neskôr ako predseda Výboru pre informovanie. Inicioval a/alebo koordinoval nasledujúce projekty zamerané na skvalitnenie podmienok v slovenských vojvodinských médiách: zachovanie slovenského kultúrneho dedičstva na filmovom páse v TV Nový Sad, digitalizácia filmov so slovenským kultúrnym dedičstvom,  zadovažovanie televízneho programu z STV pre potreby srbských televíznych staníc, ktoré vysielajú po slovensky, edukácia slovenských novinárov vojvodinských médií.